هنگکن

  • جوانرود؛ «هنک کنگ» کوچک خاورمیانه / فردین رحیمی

    جوانرود؛ «هنک کنگ» کوچک خاورمیانه / فردین رحیمی

    سرویس کرمانشاه _ بازارچه جوانرود سال هاست یکی از پررونق ترین بازارچه های غرب کشور است و روزانه جمعیت زیادی برای خرید از سطح استان کرمانشاه و استان های دیگر به این بازارچه مراجعه می کنند. فردین رحیمی کارشناس ارشد شهرسازی یادداشتی پیرامون این ظرفیت ها و پتانسیل های تجاری و اقتصادی جوانرود به نگارش درآورده که در ادامه می خوانید: