بمباران شدید و ورود نظامیان ترکیه به مناطق استراتژیک اقلیم کردستان  از سر گرفته شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ارتش ترکیه بمباران شدید مناطق مختلف اقلیم کردستان را با استفادە از جنگندە های F16 و بالگردهای نظامی، از سر گرفته و شماری دیگر از نظامیان این کشور، وارد مناطق استراتژیک اقلیم شدند.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی کردستان 24 امروز شنبە 4 اردیبهشت / 24 آوریل، گزارش داد کە ارتش ترکیه از چند ساعت پیش مناطق زاب، قندیل، متین و آواشین، در اقلیم کردستان را بە شدت با استفادە از بالگردهای نظامی و جنگندە های F16 بە شدت بمباران کردە و این بمباران هنوز ادامە دارد.

حملات ترکیه بە اقلیم بە بهانە حضور نیروهای پ.ک.ک، در اقلیم و بە ویژە در قندیل، صورت می گیرد.

بر اساس خبر نظامیان ترکیه در پی این بمباران ها با عملیات هلی برن، وارد سە نقطە از منطقە متین شدە اند.

سربست صبری بخشدار منطقە کانی ماسی از توابع استان دهوک اقلیم کردستان، در این بارە بە شبکە تلویزیونی کردستان 24 گفت کە چند روستای منطقە، بە بهانە حضور نیروهای بە شدت از سوی ارتش ترکیه، هدف حملە هوایی قرار گرفتە اند.

این در حالی است کە ترکیه از روز پنج شنبە اقدام بە بمباران شدید مناطق مختلف اقلیم کردستان بە ویژە در منطقە زاخو در استان دهوک، کردە و در پی این بمباران ها نظامیان ترکیه در مناطق زناری کیسته، پشت روستای هروری و دشیشی که جزو مناطق مهم و استراتژیک در استان دهوک هستند مستقر شده اند.

نیروهای پ.ک.ک نیز اعلام کردە اند کە در مقابلە بە ورود نیروهای ترکیه با آنان درگیر شدە و درگیری نظامی شدید میان دو طرف ادامە دارد.

کد خبر 8536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha