گفتگوی حزب دمکرات و جنبش تغییر دربارە توافق های فیمابین  بر سر دولت ائتلافی اقلیم و ادامە کار وزیر دارایی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر عمران و آبادانی اقلیم کردستان و از اعضای جنبش تغییر اعلام کرد کە در دیدار مقامات این حزب و حزب دمکرات، توافق دو حزب بر سر تشکیل دولت اقلیم و نیز ادامە کار وزیر دارایی اقلیم از اعضای جنبش تغییر، مورد بحث قرار گرفتە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، دانا عبدالکریم وزیر عمران و آبادانی اقلیم کردستان کە از اعضای جنبش تغییر بودە و این منصب را بە عنوان سهم این حزب از دولت اقلیم و نیز در چارچوب توافق این حزب با حزب دمکرات بر سر تشکیل دولت در اختیار گرفتە اعلام کردکە نشستی میان حزب دمکرات و جنبش تغییر برگزار شدە است.

وی افزود کە در این نشست دو طرف انتقاداتی را از یکدیگر مطرح و اشارە کردە اند کە 50 درصد از مفاد توافق میان آنان دربارە تشکیل دولت اجرایی نشدە است.

موضوع ادامە کار آوات شیخ جناب از اعضای ارشد جنبش تغییر و وزیر دارایی اقلیم نیز کە از مدتی پیش در اعتراض بە بی اطلاعی از درآمدهای اقلیم خواستار کنارە گیری از این منصب شدە بود و اکنون در محل کار خود حاضر نمی شود نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار عنوان شدە و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم از اعضای ارشد حزب دمکرات،ضمن قدردانی از عملکرد وزیر دارایی خواستار ادامە کار وی شدە است.

دانا عبدالکریم گفت کە وزیر دارایی اعلام کردە وضعیت دو ادارە ای در اقلیم، مانع از پیشبرد امور در وزارت خانە تحت امر وی است و در نامە ای بە مجمع عمومی جنبش تغییر درخواست کردە فرد دیگری جایگزین وی شود.

کد خبر 30305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha