اکثر حالت های اضطراری اعلام شده در ترکیه برای کنترل کردهاست

سرویس جهان- بنیاد کارنگی با بررسی تمام حالت های اضطراری اعلام شده توسط دولت اردوغان در 20 سال گذشته و قبل از آن، این اقدامات را در راستای کنترل بر مناطق مرزی و کردنشین این کشور در جنوب آن دانسته است.

به گزارش کردپرس، دولت ترکیه پس از زلزله مرگبار زمستان گذشته در مناطق جنوبی این کشور به مدت سه ماه حالت اضطراری اعلام کرد. اندیشکده کارنگی در اروپا با بررسی تمام موارد اعلام حالت اضطراری یا فوق العاده در ترکیه، این اقدامات را در راستای کنترل کردها در دو سوی مرزهای ترکیه و سوریه قلمداد کرده است.

 این اندیشکده بر این باور است حتی حالت اضطراری اعلام شده بعد از وقوع زلزله مرگبار اخیر در ترکیه، ارتباط چندانی با اقدامات پس از زلزله ندارد بلکه بیشتر به کنترل بر تحرکات گروههای کرد هم در داخل ترکیه و هم در داخل سوریه مرتبط است.

کارنگی با اشاره به این که اعلام حالت فوق العاده در ترکیه از دهه 1980 و پس از عملیات این کشور علیه پ.ک.ک در جنوب شرق این کشور شایع شده، هدف اصلی از این اقدامات را تحت فشار قرار دادن شهروندان کرد و نهادهای کردی در ترکیه دانسته است.

بر اساس تحلیل اندیشکده کارنگی، تقریبا تمام حالت های فوق العاده اعلام شده توسط دولت اردوغان، به نوعی به عملیات نظامی آن علیه کردها در داخل ترکیه و یا خارج از آن بویژه سه عملیات نظامی علیه کردهای سوریه ارتباط داشته است.

این اندیشکده معتقد است اعلام حالت های فوق العاده توسط دولت اردوغان به او این اجازه را داده است تا بیشتر مقاصد خود را با استفاده از صدور حکم و دستور و نه توسل به قانون در مناطق کردنشین دنبال کند.

کد خبر 2754216