وفات پیامبر

  • محمد(ص) نامی جاودان برای همه تاریخ

    محمد(ص) نامی جاودان برای همه تاریخ

    سرویس کردستان_ بر اساس روایت های مکرر ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام است. قرن ها از پایان حیات دنیوی حضرت محمد (ص)، بنده و پیامبر برگزیده خدا می گذرد؛ اما دامنه تاثیرات آن حضرت بسیار فراتر از سال های زندگی اوست، زیرا که قلمرو رسالت وی، تمام تاریخ انسان و تلاشهای بشری را در برمی گیرد و او ترسیم کننده مسیر آینده بشراست