هوامان

  • نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

    نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

    سرویس کرمانشاه _ « تملق و چاپلوسی در یک جامعۀ بیمار، راهی است کم هزینه، برای کسب اعتبارِ نابجا و به این دلیل است که گاهی متملقان و ستایش کنندگان، کار خود را نه تنها حقارت شخصیت نمی شمارند، بلکه ناشی از زرنگی و باهوشی می دانند. ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع آسیب های تملق، چاپلوسی و ریا در جامعه پرداخته است .

  • تشکیل بزرگترین گروه «مولودی خوانی« توسط خانه موسیقی پاوه

    تشکیل بزرگترین گروه «مولودی خوانی« توسط خانه موسیقی پاوه

    سرویس کرمانشاه _ مدیر عامل خانه موسیقی پاوه از تشکیل گروه بزرگ مولودی خوانی با عنوان «مولانا» توسط خانه موسیقی این شهر خبر داد.