۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۲

سرویس کردستان- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان گفت: ​بر اساس برنامەریزی‌های صورت گرفتە در سطح کشور باید ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود کە سهم کردستان از این میزان ۳۰ هزار شغل است.

به گزارش کردپرس؛ حسین فیروزی در پنجمین جلسە شورای برنامەریزی استان کردستان با بیان این مطلب گفت: برنامەریزی برای ایجاد این مقدار شغل مربوط بە همە دستگاه‌های دولتی، عمومی وهمە نهادهایی است کە بە نوعی از بودجە کشور استفادە می کنند وهمە دستگاه‌ها در این خصوص مسئولیت دارند.

وی کل اعتبارات در نظرگرفتە شدە برای ایجاد اشتغال در کشور را ۲۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: سهم کردستان از این مقدار تسهیلات ۳و چهاردهم درصد معادل ۷۰۰ میلیارد تومان است .

فیروزی ادامە داد: علاوە بر این میزان تسهیلات در نظر گرفتە شدە ۳۰۰ میلیارد تومان بە ایجاد اشتغال در روستاها و۲۰۰ میلیارد تومان هم سهم نهادهای حمایتی برای اشتغال است کە جمعا بە هزار و۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

فیروزی در ادامە استخدام دولتی را جدای از این میزان ایجاد اشتغال پیش بینی شدە برای سالجاری دانست و گفت: اشتغال واستخدام در ادارات دولتی در این بخش محاسبە و در نظر گرفتە نشدە است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان در ادامە بە عزم دولت برای جذب ٦۵ میلیارد دلار سرمایە خارجی اشارە کرد و افزود: مدیران استانی طرح‌ها و پروژەهایی را کە می توان از محل جذب آن سرمایەگذاری‌های خارجی اجرایی کرد معرفی کنند

کد خبر 46844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha