تصویب مستندات قانونی کشور کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان - کمیسیون عالی رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، مستندات قانونی کشور کردستان را تصویب و بە همراه تفاهم نامە مستند، حفظ و رعایت حقوق اقلیت های قومی مذهبی اقلیم بە پارلمان کردستان تحویل می دهد.

بە گزارش کردپرس، هاوکار محمود عضو کمیسیون عالی رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در گفتگویی با SNN اعلام کرد کە تفاهم نامە مستندی در این کمیسیون، برای حفظ و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و قومی اقلیم کردستان بە تصویب رسیدە کە نمایندگان تمام این اقلیت ها نیز آن را برای صیانت از حقوق اقلیت ها در کشور آیندە کردستان، امضا کردە اند و هدف از آن حفظ حقوق این اقلیت ها بر اساس خود آن ها است.
وی افزود کە مستندات قانونی کشور کردستان نیز بە صورت کلی، از سوی کمیسیون آمادە شدە و بە پارلمان تحویل دادە می شود، اما حاضر بە اعلام جزئیات آن نشد.
بە گفتە هاوکار محمود این مستندات بە همراه تفاهم نامە حفظ حقوق اقلیت های اقلیم بە پارلمان کردستان تحویل دادە می شود و پارلمان و هیئت بازنویسی قانون اساسی پارلمان نیز مکلف است کە در تدوین و بازنویسی قانون اساسی اقلیم این تفاهم را بە عنوان مواد و اصول قانونی در قانون اساسی وارد کند و در صورت تعویق فعالیت های این هیئت، نیز در اولین نشست دور جدید پارلمان کردستان بە تصویب رسیدە و تبدیل بە قانون می شود.

کد خبر 45615

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha