اطلاعیە نهاد اطلاعاتی اتحادیە میهنی دربارە اخراج رئیس پیشین آن

سرویس عراق و اقلیم کردستان – نهاد حفاظت و اطلاعات – زانیاری وابستە بە اتحادیە میهنی (یکیتی) در اطلاعیە ای از اخراج اژی امین رئیس پیشین این نهاد خبر داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از رسانە های اقلیم کردستان، روز دوشنبە اژی امین رئیس اسبق نهاد اطلاعات اتحادیە میهنی تصویری از اعطای منصب بە شخص دیگری را منتشر کرد، بدون این کە از عنوان وی نامی ببرد.

در این تصویر، پرچم شورای امنیت اقلیم کردستان مشاهدە می شود کە بر اساس آن، اژی امین در دفتر شورای امنیت اقلیم کردستان در اربیل، اموارت سازمانی خود را پیگیری می کند.

در اطلاعیە نهاد حفاظت و اطلاعات وابستە بە اتحادیە میهنی کردستان دربارە این خبر آمدە است: بە اطلاع افکار عمومی می رسانیم کە سلمان امین نادر معروف بە اژی امین بنا بە فرمان شمارە ٦٩ بە تاریخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢ از منصبش کنار گذاشتە شدە و دیگر هیچ ارتباطی با نهاد حفاظت و اطلاعات ندارد.

اژی امین در جریان نزاع بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک اتحادیە میهنی بر سر کنترل نهادهای امنیتی اتحادیە میهنی، از سوی بافل طالبانی بە سمت ریاست نهاد حفاظت و اطلاعات حزب منصوب شد.

پس از گذشت مدت کوتاهی بنا به دستور بافل طالبانی، مسئولان دستگاههای امنیتی اتحادیە میهنی تغییر کردە و "جلال شیخ ناجی"، جایگزین "اژی امین" در ریاست دستگاه حفاظت و اطلاعات شد.

اژی امین پس از مدتی سلیمانیە را ترک و در اربیل ساکن شد و گزارش های غیر رسمی از وجود اختلاف میان وی و رهبری اتحادیە میهنی خبر دادند.

کد خبر 34089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha