پیوستن سە جریان سیاسی بە حزب دمکرات و حمایت از انتخابات تک حوزە ای در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- احزاب زحمتکشار، سوسیالیست دمکرات و جنبش اسلامی بە حزب دمکرات پیوستە و از برگزاری انتخابات تک حوزە ای در اقلیم، حمایت کردند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری شارپرس، طی روزهای گذشتە بحث و جدل هایی در اقلیم کردستان بر سر برگزاری انتخابات درگرفتە و در حالی کە حزب دمکرات تاکید می کند انتخابات پارلمانی آتی باید مانند سال های گذشتە بە صورت تک حوزە ای برگزار شود،اما شماری دیگر از احزاب تاکید می کنند باید قانون انتخابات اقلیم تغییر یافتە و انتخابات در 4 حوزە انتخاباتی انجام شود.

شارپرس گزارش دادە کە سە حزب دیگر در اقلیم، بە حزب دمکرات پیوستە و از موضع این حزب در خصوص انتخابات تک حوزە ای حمایت می کنند.

در این خصوص بختیار کریم عضو شورای رهبری حزب سوسیالیست دمکرات اقلیم اعلام کرد کە این حزب خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم در موعد مقرر و در یک حوزە کل و فراگیر شدە و تاکید می کند کە قانون کمیسیون انتخابات اقلیم اصلاح و ساختار کمیسیون بر اساس نتایج انتخابات پیشین احیا و فعال سازی شود.

عبداللە ورتی عضو دفتر سیاسی جنبش اسلامی نیز بر همین موضع تاکید کردە و گفت کلە انتخابات باید در موعد خود و بە صورت تکحوزە ای برگزار شود و از سوی دیگر گوران جلال عضو شورای عمومی حزب زحمتکشان اقلیم کردستان اعلام کرد کە این حزب بە همراه حزب کمونیست و حزب خلق اقلیم کردستان بە عنوان جریان های چپ اقلیم بر برگزاری انتخابات در موعد خود و فعال سازی کمیسیون انتخابات و تبدیل آن بە نهادی حرفە ای و کارشناسی و برگزاری انتخابات در یک حوزە فراگیر در اقلیم هستند.

".

کد خبر 30303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha