ابراز تاسف استاندار کردستان از وضعیت دریاچه زریبار

سرویس کردستان- استاندار کردستان وضعیت دریاچە زریوار را تاسف انگیز توصیف و تاکید کرد در سال ۹۷ باید مشکل ورود فاضلاب بە این دریاچە کاملا مرتفع شود.

بە گزارش کرد پرس به نقل از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە کارگروە استانی برنامە مدیریت جامع تالاب زریوار با بیان اینکە مجموعە گزارشات ارایە شدە در خصوص نجات زریوار رضایت بخش نیست گفت: اگر با شیوە فعلی مسایل مربوط بە دریاچە زریوار پیش برود در آیندە نزدیک دریاچە را از دست خواهیم داد.

وی عدم مدیریت یکپارچە بر دریاچە زریوار را از عمدە مشکلات اصلی ذکر کرد و اظهار داشت: ما نتوانستیم مشکل دریاچە زریوار را همانند دریاچە ارومیە در سطح ملی مطرح کنیم تا برای آن راهکارهای عملیاتی و تصمیمات درست گرفتە شود.

مرادنیا با انتقاد از اینکە هنوز استان بە یک جمع بندی و برنامە جامع برای نجات دریاچە نرسیدە است گفت: طرح‌ها و مطالعات زیاد و پراکندەای در این خصوص انجام شدە است اما هنوز بە مرحلە اجرا نرسیدە است.

استاندار کردستان با طرح این مسئلە کە مدیریت دریاچە زریوار ر، بە شهرداری مریوان واگذار شدە است افزود: شهرداری مسئولیتی در قبال حفظ و نجات دریاچە ندارد و بیشتر بە دنبال کسب درآمد از آن است و کلا با فلسفە وجودی دریاچە بیگانە است.

مرادنیا حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور در کردستان برای تصمیم گیری اصولی دربارە نجات دریاچە زریوار را لازم دانست و اضافە کرد: ضروری است نامەای هم بە معاون اول ریاست جمهوری در خصوص اهمیت موضوع نوشتە شود تا بلکە دریاچە زریوار و مشکلات آن در سطح ملی مطرح شود.

وی تاکید کرد: تاکید دارم کە در سال آیندە مشکل ورود فاضلاب در روستاهای باقیماندە حل و حریم دریاچە زریوار برای جلوگیری از هرگونە تجاوزی مشخص شود.

کد خبر 55616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha