دولت اقلیم کردستان تصرف دو میدان نفتی شرکت نفت شمال در کرکوک  را تکذیب کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان ادعای شرکت نفت شمال عراق دربارە تصرف دو میدان نفتی «بای حسن» و «داوود» متعلق به این شرکت ازسوی دولت اقلیم را تکذیب کرد.

به گزارش کردپرس، پس از اینکە شرکت نفت شمال دربیانیه ای مدعی شد کە دولت اقلیم کردستان ابا استفادە از نیروهای نظامی به تصرف دو میدان نفتی «بای حسن» و «داوود» متعلق بە این شرکت در کرکوک اقدام کرده و پیشتر نیز به میدان های نفتی این شرکت از جمله میدان های «خورمال» ، «آوانا» و «کورمور» دست درازی کرده است، جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم این ادعا را تکذیب کرد.

در اطلاعیە جوتیار عادل آمدە کە دولت اقلیم کردستان تمامی اخبار و شایعات مبنی بر اینکە با استفادە از نیروهای نظامی چند میدان نفتی از جملە بای حسن و داودگرگە متعلق بە شرکت نفت شمال را در کرکوک تصرف کردە، تکذیب می کند.

همچنین اعلام شدە کە بنا بە قانون اساسی عراق منابع طبیعی و ثروت های عمومی متعلق بە همه مردم عراق است و شرکت نفت شمال نیز چندین سال است در فقدان قانون نفت و گاز عراق، فعالیت کردە و قانون اساسی را نقض می کند و اگر این شرکت خواستار حل مشکلات است، باید قانون نفت و گاز طبق قانون اساسی عراق تصویب و اجرایی شود.

جوتیار عادل، دلایل ادعاهای شرکت نفت شمال و انتشار این گونە اخبار علیە اقلیم را عوامل سیاسی دانستە و تاکید کردە کە این ادعاها هیچ گونە وجاهت قانونی نداشتە و ادعاهای مطرح شدە نیز دور از واقعیت بودە و با هدف ایجاد آشوب و نقض حقوق مردم اقلیم منتشر می شوند.

کد خبر 32426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha