علیرغم موافقت صدریها و ائتلاف اهل سنت، حزب دمکرات با شروط نسل نو  مخالفت کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با وجود اینکە حزب نسل نو اعلام کرد کە جریان صدر و ائتلاف السیاده، شروط هفدەگانە این حزب برای شرکت در نشست مجلس عراق را پذیرفتە اند، اما حزب دمکرات کردستان، حاضر بە امضای این شروط و پذیرش آن ها نشدە است.

بە گزارش کردپرس، امروز شنبە 6 فروردین / 26 مارس، قرار بود نشست مجلس عراق برای بررسی انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور از میان نامزدهای داوطلب برگزار شود؛ اما این نشست بە دلیل تحریم شماری از احزاب از جملە اتحادیە میهنی، جماعت عدالت و اتحاد اسلامی کردستان و نیز چارچوب هماهنگی احزاب شیعە بە حد نصاب نرسیدە و انتخاب رئیس جمهور بە روز چهارشنبە آتی موکول شد.

حزب نسل نو از احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان و به رهبری شاسوار عبدالواحد کە با 9 کرسی در چارچوب ائتلاف "برای مردم" در مجلس عراق حضور دارد، پیش از این نشست 17 شرط را برای شرکت در آن، مطرح و اعلام کرد کە جریان صدر و ائتلاف سیادە این شروط را پذیرفتە و آن را امضا و اجرای شروط را تضمین کردە اند.

اما در مدارک منتشر شدە امضای حزب دمکرات کردستان برای پذیرش این شروط دیدە نمی شود و این در حالی است کە این حزب با جریان صدر و سیادە وارد ائتلافی سە گانە شدە و این ائتلاف نیز نامزد حزب دمکرات برای ریاست جمهوری عراق را بە عنوان نامزد ائتلاف معرفی کردە است.

کاهش نرخ سوخت، بازسازی مناطق جنگ زدە اقلیم کردستان، گشایش شعب بانک های عراقی در اقلیم، یکسان سازی حقوق دریافتی نیروهای پیشمرگ و دیگر نیروهای عراقی، کاهش نرخ دلار در برابر دینار، بازخواست و مجازات عاملین کشتار تظاهرات اعتراضی عراق، پیگیری سرنوشت مفقودین تظاهرات و اعلام عفو عمومی برای تمامی شرکت کنندگان در این اعتراضات، حل معضل آوارگان در عراق، ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان، تکمیل پروژە فاو طی دو سال، تصویب قانون گردش آزاد و دسترسی بە اطلاعات، فعال سازی قانون دادستانی عراق، اجرای قانون احزاب در عراق و جلوگیری از استفادە احزاب از نیروهای نظامی و مسلح، لغو تمامی قوانینی کە آزادی بیان و انتقاد از عملکرد حاکمیت در عراق را محدود می کند و تصویب قوانین حامی آزادی، تعیین برنامە و تخصیص بودجە برای ایجاد فرصت های شغلی در بخش خصوصی و دولتی عراق و همچنین تضمین فعالیت گروە های مستقل و ایجاد مکانیسمی جدید برای انتخاب شخصیت های مستقل و جلوگیری از دخالت های حزبی و سهمیە بندی های سیاسی در تشکیل نهادهای حاکمیتی و افزایش سازوکارها و نهادهای نظارتی، جزو شروط هفدەگانە نسل نو اعلام شدە است.

کد خبر 29663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha