فولکلور

 • صدای سیاه چمانه هورامان خاموش شد

  صدای سیاه چمانه هورامان خاموش شد

  استاد جمیل احمدی نوسودی، هنرمند نام آشنا که با صدای دلنشینش «سیاه چمانه» هورامان را به اوج رساند چهره در خاک کشید.

 • تازه ترین اثر اله مراد جباریان به بازار نشر عرضه شد

  تازه ترین اثر اله مراد جباریان به بازار نشر عرضه شد

  سرویس کرمانشاه _ تازه ترین مجموعه شعر کردی اله مراد جباریان تحت عنوان «گوڵه م ده رؤنم» منتشر شد.

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون نقش محوری و مدیریت هنرمندانه زنان کُرد در سامان اقتصادی خانواده پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون ظرافت های تعامل مناسب و ارتباط پایدار افراد با اقشار و طبقات مختلف جامعه پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه – ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون ظرافت های به کارگماردن مدیران و گردش مدیریت ها پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب الله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با دستمایه قراردادن یکی دیگر از ضرب المثل های ژرف و غنی منطقه به موضوع افردای پرداخته که تخصص و توانایی انجام مسئولیتی را ندارند اما با این وجود آن را می پذیرند.

 • مەرگ چەنی ھاومالی جەژنەنە/ حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان؛

  مەرگ چەنی ھاومالی جەژنەنە/ حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با دستمایه قراردادن یکی دیگر ضرب المثل های ژرف و غنی منطقه به موضوع زیبایی های همدلی و همراهی و با جامعه پیرامون و حس خوب با جمع بودن پرداخته است.

 • تا خان رازیا له‌شکه‌ر ترازیا / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان؛

  تا خان رازیا له‌شکه‌ر ترازیا / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ « همان گونه که استفادۀ کارآمد و اثر بخش از زمان موجب بهره وری و سعادت جامعه می شود ، سهل انگاری و تلف کردنش، بی رحمانه همه چیز را در لابلای چرخ دنده های تیز و سنگین خود نابود می کند و.... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع اهمیت تدبیر در مدیریت زمان پرداخته است .

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ « تملق و چاپلوسی در یک جامعۀ بیمار، راهی است کم هزینه، برای کسب اعتبارِ نابجا و به این دلیل است که گاهی متملقان و ستایش کنندگان، کار خود را نه تنها حقارت شخصیت نمی شمارند، بلکه ناشی از زرنگی و باهوشی می دانند. ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع آسیب های تملق، چاپلوسی و ریا در جامعه پرداخته است .

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ « ممکن است در منطقه ای سد سازی یا ایجاد فضای سبز ، و... همان افزودن نان به کوله پشتی پسر چوپان باشد در حالیکه بهبود کیفیت و ایجاد راههای ارتباطی استاندارد و فراهم کردن ساز و کارِ رفع مشکل ویرانگر و... قاچ خربزه ای است که چشم های تیز پسر شبان، مُدام در جستجوی آن است . ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع مشکلات جامعه امروزی و مسایل توسعه ای و مدیریتی پرداخته است .

 •  نگاهی به ضرب المثل های هورامان   /  حبیب الله مستوفی

   نگاهی به ضرب المثل های هورامان   /  حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ « عقاب وقتی همه جا را به شکلی نفرت انگیز پر از پَستی، زشتی و بوی گَند می بیند، خطاب به زاغ می گوید این همه برای سال های طولانی ارزانی تو باد. اگر قرار است بمیرم همان بهتر که  ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع اهمیت ویژه «عزت نفس» و جایگاه تعیین کنندۀ آن در روابط و تعاملات اجتماعی، پرداخته است .

 • طاس لغزنده / حبیب الله مستوفی

  طاس لغزنده / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ «آیا هیاهوی گاه و بی گاه، پیرامون پیرایه های فضای مجازی، شن های پرتابی به سمت دیوارۀ لغزان طاسِ لغزنده نیست، آن گاه که مورچۀ بیچاره می رود تا نجات یابد ؟ و ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با نگاهی نو به موضوع فضای مجازی و آسیب ها و مشکلات و ضرورت اندیشیدن و واکاوی پیرامون ابعاد مختلف رویدادهای شکل گرفته در این فضا و عرصه جدید، پرداخته است .

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ در عصر اینترنت هر لحظه، کوهی از داده، چون کاهی، بر مانیتور و صفحات گوشی های همراه می نشیند. این کوه بزرگ اطلاعات در نگاه انسان های ژرف اندیش، بهترین مصداق کوهِ یخ است که تنها بخش کوچکی از آن هویداست. اما در چشم آن کسی که در خانۀ ظاهر بینی خویش آرمیده و دیدن تنها یک قاشق آب هم کافی است تا دچار وسواسِ شنا کردنش کند .... تازه ترین مطلب استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان به تشریح یکی دیگر از ضرب المثل های ژرف و پرمعنای این منطقه اختصاص دارد.

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان، در تازه ترین مطلب خود با بهره گرفتن از یک ضرب المثل قدیمی و پرمعنای هورامی به ضرورت فراهم کردن بستر نقد شفاف و مشفقانه در جامعه و آثار زیان بار بستن فضای نقد و بررسی در جامعه می پردازد که در ادامه می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان/حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه – ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. تازه ترین مطلب ماموستا مستوفی با بهره گرفتن از یک ضرب المثل پرمعنای هورامی به موضوع تزویر و ریا و دورویی و دروغ و اثرات بسیار منفی آن بر جامعه پرداخته است که در ادامه را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه – ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. تازه ترین مطلب ماموستا مستوفی با بهره گرفتن از یک ضرب المثل پرمعنای هورامی در ادامه را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های منطقه هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های منطقه هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه – ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون آسیب های اجتماعی و موضوع تزویر،ریا و دورویی پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید: