حبیب اله مستوفی

 • نیم نگاهی به نیم بیتی هزار ساله / حبیب الله مستوفی

  به بهانهٔ روز بزرگداشت فرزانهٔ توس؛

  نیم نگاهی به نیم بیتی هزار ساله / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان، به بهانه فرارسیدن ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ایران زمین و سراینده اثر جاودان شاهنامه ، مطلبی به نگارش درآورده که در ادامه می خوانید:

 • بهار در میانهٔ شِکوَه و امید / حبیب الله مستوفی

  به بهانهٔ نوروز۱۴۰۳ خورشیدی؛

  بهار در میانهٔ شِکوَه و امید / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به فرارسیدن نوروز و بهار طبیعت پرداخته است که در ادامه می خوانید:

 • کاخی و کتابی / حبیب الله مستوفی

  کاخی و کتابی / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به شرح دیدار خود از کتابخانهٔ کاخ نیاوران و شوق دیدن کتاب «الوسیله فی شرح الفضیله» تألیف ماموستا عبدالکریم مدرس نویسنده نامدار کرد در قفسه های این کتابخانه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

 • طنین ۲۵۰ سالهٔ «نه» به کَیفَر و انتقام در پاوه / حبیب الله مستوفی

  طنین ۲۵۰ سالهٔ «نه» به کَیفَر و انتقام در پاوه / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب الله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به بازخوانی یکی از سندهای کهن و مهم تاریخی منطقه هورامان پیرامون گذشت و بلندنظری و آثار نیک و ماندگار اجتماعی آن پرداخته است که در ادامه می خوانید:

 • «نوا» و «نان» / حبیب الله مستوفی

  «نوا» و «نان» / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب الله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به روایت لحظه های حضور یک دهل نواز در کوچه های شهر و تراژدی تلخ تمنای «نوا» برای «نان» پرداخته است که در ادامه می خوانید:

 • زبانِ زمانه / حبیب الله مستوفی

  به بهانهٔ دیدار با خانهٔ مشروطهٔ تبریز؛

  زبانِ زمانه / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به بهانه دیدار از خانهٔ مشروطهٔ تبریز به این رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران و ابعاد اجتماعی و گروه های فعال در آن پرداخته است.

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون نقش محوری و مدیریت هنرمندانه زنان کُرد در سامان اقتصادی خانواده پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • ملاقات ناکام / حبیب الله مستوفی

  از دیو سپیدِ پای در بَند تا دیو سیاه بی غُل و بند؛

  ملاقات ناکام / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به زیبایی های تجربه حضور در دامنه های دماوند و تلخی های پیدا و پنهان پیرامونی آن پرداخته است که در ادامه می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون ظرافت های تعامل مناسب و ارتباط پایدار افراد با اقشار و طبقات مختلف جامعه پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  نگاهی به ضرب المثل های هورامان / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه – ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان است. وی طی سالیان اخیر یک سلسله مطالب ارزشمند حول محور ضرب المثل های هورامان و ارتباط آن ها با دنیای قدیم و همچنین درس هایی که برای بشر امروزی در پی دارد؛ را به نگارش درآورده است. ماموستا مستوفی در تازه ترین مطلب به تشریح و تحلیل ضرب المثلی هورامی پیرامون ظرافت های به کارگماردن مدیران و گردش مدیریت ها پرداخته است که در ادامه این مطلب را می خوانید:

 • از موعظه تا عمل / حبیب الله مستوفی

  از موعظه تا عمل / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شاعر نامدار ایران، زمین مطلبی به نگارش درآورده است که در ادامه می خوانید: