حبیب

 • غروبِ ابتهاج درسایه سارِ سایه / حبیب الله مستوفی

  غروبِ ابتهاج درسایه سارِ سایه / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به مناسبت درگذشت هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه ایران، به بررسی جایگاه ادبی این شاعر معاصر پرداخته است .

 •  نگاهی به ضرب المثل های هورامان   /  حبیب الله مستوفی

   نگاهی به ضرب المثل های هورامان   /  حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ « عقاب وقتی همه جا را به شکلی نفرت انگیز پر از پَستی، زشتی و بوی گَند می بیند، خطاب به زاغ می گوید این همه برای سال های طولانی ارزانی تو باد. اگر قرار است بمیرم همان بهتر که  ... » . استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود با بهره گیری از یکی از ضرب المثل های زیبا و پرمعنای هورامی به موضوع اهمیت ویژه «عزت نفس» و جایگاه تعیین کنندۀ آن در روابط و تعاملات اجتماعی، پرداخته است .

 • بهای سنگین متفاوت بودن / حبیب الله مستوفی

  در یادروز گشادن رگ های امیر کبیر؛

  بهای سنگین متفاوت بودن / حبیب الله مستوفی

  سرویس ایران _ امیرکبیر پیشتر از زمانِ خود بود و متفاوت تر به زمانه می نگریست. در پی توسعه بود و چون مجالی اندک یافت، (سه سال و یک ماه و بیست و هشت روز ) ذهنش را در عمل نمود داد و سر انجامی خونین را تجربه کرد ... تازه ترین مطلب ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان، به امیرکبیر چهره برجسته و مصلح نامدار تاریخ ایرا ن اختصاص دارد که در ادامه می خوانید:

 • نیاز شدید به طبیبِ حبیب/ حبیب اله مستوفی

  نیاز شدید به طبیبِ حبیب/ حبیب اله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ " در این زمان و زمانه، بویژه با فضای پر استرس حاکمِ ،ناشی از یکه تازی های پیدا و پنهان کرونا، نیازِ ما دوست بودن ِ پزشکان عزیر با بیماران رنج دیده است .تاریخ زحمات حبیبان جامعه را هیچ گاه از یاد نبرده و طبیبان حبیب نیز ماندگارانند. و خوشا به حال جامعه ای که طبیبانش حبیبانند و به قول مولانا طبیب و حبیب درمانگر حواس می شوند."