الحاق روستاها به پاوه باید در چارچوب اصول توسعه پایدار باشد /  گفتگو با «سابق حسینی»

سرویس کرمانشاه_ " الحاق چهار روستا به شهر پاوه در صورتیکه در چارچوب اصول توسعه پایدار باشد مبارک و خجسته است و بایستی از آن استقبال نمود. چرا که در صورت رعایت این اصول به پایداری بیشتری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهیم رسید "

خبرگزاری کردپرس _ موضوع الحاق چهار روستا به شهر پاوه همچنان خبرساز است و فعالان و صاحب نظران به تحلیل ابعاد مختلف این وضوع می پردازند. در همین راستا با دعوت گروه هم اندیشی پاوه؛ سابق حسینی در رابطه با موضوع الحاق چهار روستای نوسمه، چورژی، سرکران و دوریسان به شهر پاوه، به سئوالات مطرح شده پاسخ گفته است. آقای حسینی از فعالان حوزه بومگردی و گردشگری روستایی استان کرمانشاه است. محوریت مباحث مطروحه و جمع بندی مطالب ارائه شده توسط مهندس نظام سلیمانی از جوانان دغدغه مند و توسعه گرای منطقه اورامانات، انجام گرفته است.

آقای حسینی ارزیابی جنابعالی از الحاق چهار روستای دوریسان، چورژی، سرکران و نوسمه به شهر پاوه چیست؟ فرصت‌ها و چالش‌ های پیش رو در الحاق این روستاها به شهر پاوه را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

الحاق چهار روستا به شهر پاوه در صورتیکه در چار چوب اصول توسعه پایدار باشد بسی مبارک و خجسته است و بایستی از آن استقبال نمود. چرا که در صورت رعایت این اصول به پایداری بیشتری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهیم رسید. درخصوص فرصت ها و چالش ها جناب آقای آذری شهردار پاوه کامل اشاره کردده بودند.

به نظر می‌ رسد نابسامانی در هم ریختگی عدم وجود زیرساخت ها و آشفتگی فراوان میراث شهرداری پاوه از این الحاق باشد! از اولویت‌ ها و برنامه‌ های مورد نیاز برای ساماندهی بخش الحاق شده بفرمایید چه کارهایی بیشتری لازم است در این بخش الحاقی به شهر پاوه صورت گیرد؟

بی گمان پدیده های اجتماعی موضوعات چند وجهی هستند و به صورت مطلق نمی توان آن را منتسب به یک یا چند نفر نمود بلکه بررسی این مباحث نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد تا بتوان بر اساس آن به اظهار نظر پرداخت ضمن اینکه مدیریت بخش الحاق شده نیز از ضوابط مدیریت شهری خارج نبوده و براساس ظرفیت های موجود شهری می توان بخوبی آنرا مدیریت نمود. میراثی را که جنابعالی فرمودین به نظر بنده سرمایه است (جمعیت، وسعت، نیروی انسانی، درآمد، گردشگری) اگر در مدیریت نگاه ها وبرنامه ها با تاکید بر نیازسنجی باشد در مشکلات گیر خواهیم کرد و موفقیتی ملموس حاصل نخواهد شد. ما بیشترین تاکید را باید برشناسایی و ظرفیت سنجی روستاهای الحاقی قرار بدهیم اما سه نیاز اولیه و اساسی و براساس ضرورت می توان به موارد ذیل اشاره کرد ۱- ایجاد واحداث بلوار با توجه به رعایت حریم ۲- ساماندهی فاضلاب های حوزه شمشیر رود و تامین آب شرب پایدار ۳- ساماندهی کوچه و معابر با مشارکت ساکنین.

جنابعالی بخوبی با شرایط محلات الحاقی آشنایی دارید؛ از وضعیت معابر در این بخش از شهر بفرمائید؛ از نظر جنابعالی اولویت ها در این زمینه چیست؟ وضعیت فعلی فضای سبز و پارک ها در این بخش از شهر بفرمائید چه کارهای بیشتری لازم است در این زمینه صورت گیرد؟ ورودی شهر پیشانی هر شهر می باشد برای ساماندهی ورودی شهر در شان شهر زیبای پاوه چه اقدام هایی باید صورت گیرد؟

به نظر بایستی از ظرفیت دانشگاه ها و مشاورین شهرسازی که تخصص علمی در این زمینه دارند بایستی بهره بیشتری برد و خبرگان محلی نیز در صورت نیاز در کنار این افراد قرار گرفته تا علم و تجربه را با هم آمیخته و به فرمولی علمی و عملی برای توسعه شهر برسیم. درخصوص کوچه ومعابر خوشبختانه فعالیت های خوبی انجام شده وبا توجه به نهادینه شدن مشارکت در روستاهای الحاقی واکثر روستاهای شهرستان می توان در یک دوره چهار ساله مشکلات رو مرتفع نمود. درخصوص فضای سبز و پارک با توجه به قرارگیری روستاهای الحاقی به شهر مابین بلوار جانبازان و روستای نوسمه، علاوه برفضای سبز باغات در صورت ساماندهی و تخصیص اعتبار دو مجموعه تفریحی بلوار جانبازان و مجموعه تفریحی ورزشی نُسمه، غرب و شرق روستاهای الحاقی را پوشش خواهند داد. سر در ورودی شهری: نظر به اینکه فضای ورودی شهرها به عنوان مفصل اتصال دهنده فضایی طبیعی خارج و داخل شهر و به عنوان برقرار کننده ارتباط میان شهر و پیرامونش از دیرباز از برخی الگوهای خاص ارتباط فضایی پیروی می کند ما را ملزم می دارد که در امر طراحی و احداث فضاهای مذکور حداقل استاندارد های لازم را در نظر بگیریم. اما متاسفانه امروزه مبادی ورودی ازجمله فضاهای فراموش شده شهرها بوده که با مشکلات و نابسامانی های متنوعی روبرو هستند برخی ازاین نابسامانی ها منجر به آن گردیده که مبادی ورودی ازحداقل مولفه های خوانده شدن به عنوان یک محیط و فضای مطلوب شهری بی بهره باشند. گسترش خودبه خود وتوسعه بی رویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فضایی مناسب باعث ضعف در شکل و محتوای فضاهای ورودی شهرهای ما گردیده است. لزوم تعمق در این مساله هنگامی بیشتر نمایان می شود که امروزه ورودی شهر ها به سطحی از کیفیت تنزل پیدا کرده اند که درفضاسازی آنها غالبا تنها عناصر مشهود برنامه ریزی شده جهت یادآوری مفهوم ورود، تعبیه یک تابلو است که ورود به شهر را متذکر شده و خوش آمد می گوید. بلوار: امروزه نیاز به فضاهای شهری زنده و فعال که عرصه های عمومی فعال و پر رفت و آمد را در سطح شهرها فراهم سازد از نیازهای شهروندی و مدیریت شهری محسوب می گردد به طوری که فضای شهری به عنوان عمومی ترین فضاهای باز شهری می تواند کانون بستر بروز حیات مدنی و شهر گرایی باشد. آنچه به عنوان یک فضای شهری در عرصه عمومی شهرها اثر گذار است به سه دسته اعم از ورودی، بلوار، المان، تقسیم می شود. بلوارهای شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری در شکل گیری و نشان دادن دیاگرام های شهری می باشد سپس با تکیه بر مطالعات میدانی در وضع موجود شهر پاوه مهم ترین مشکلات و مسایل در بافت مورد نظر شناسایی گردیده. المان شهری: المان یا نماد شهری یا ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی، صفحات قائم یا منحنی، اجزائ سازه ای، کابلها، پوترها و فریم ها و به طور کلی هر آنچه میتواند جنبه تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از موارد فوق استفاده می شود و قبل از هر چیز این ترکیب دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود میکند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد. در واقع جزو شاخصه های شهری میگردد، به گونه ای که ذهن با برده شدن نام منطقه مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خاص آن منطقه المان مورد نظر را در خود تصویر سازی خواهد کرد. این خصوصیت به ویژه برای توریست ها و کسانی که کمتر به منطقه مورد نظر رفت و آمد می کنند اهمیت دارد چرا که در مسیریابی و آدرس دهی صحیح برای پیدا نمودن یک منطقه خاص شهری مشخصه و نماد خاص آن منطقه اهمیت دارد. این نماد در شناخت منطقه اهمیت دارد و چه بسا برگرفته از اتفاق یا تاریخچه ای خاص در محل مورد نظر باشد و به نکته ای خاص در آن محل اشاره کند و با تاریخچه ای عجین باشد، به گونه ای یکی از اهداف المان ها میتواند اطلاع رسانی و معرفی منطقه ای خاص به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و ویژگی های خاص مردم آن منطقه بوده و یا به اتفاق یا رویداد خاصی در منطقه ی مزبور اشاره کند که همه این ها در برقراری ارتباط بهتر مخاطبین و کسانیکه به محل رفت و آمد دارند با منطقه مورد نظر موثر است. چه بسا خود همین نماد پس از مدتی به یک اثر تاریخی و ماندگار تبدیل گردد و آوازه آن در شهرهای دیگر بپیچد، نمونه های بسیاری از این نوع المان ها وجود دارد، به این گونه سازه ها بنای یادبود یا اصطلاحا مانیومنت نیز گفته می شود. اما ویژگی دیگر اینگونه نمادها ایجاد یک فضای زیبا و یک اتمسفر هنری در سطح شهر ها می باشد که قسمت های مختلف شهر ها را از حالت یک نواختی و تکراری شدن خارج مینماید. به هر بخش از شهر یک هویت و ویژگی خاص می بخشد، در کالبد شهر روح زندگی میدمد و مهمتر از همه اینها به محیط های شهری مقیاس زیستی و انسانی می بخشد، در فضایی که با هنر عجین شده انسان راحت تر نفس میکشد چرا که هنر در خون هر انسان است و ناخودآگاه جذب عظمت و زیبایی می شود.

به نظر می رسد گسترش طولی شهر پاوه پس از الحاق از معبر اصلی شهر به حدود نه کیلومتر رسیده است؛ آیا در چنین شرایطی پیشنهاد ایجاد دو منطقه شهرداری برای شهر پاوه عملی، ممکن و مناسب خواهد بود. راهکارهای پیشنهادی جنابعالی جهت ارائه خدمات متناسب با این وضعیت با توجه به موانع قانونی موجود در تحقق ایجاد منطقه یا ناحیه شهرداری چیست؟

تاسیس مناطق تابعی از ضوابط خاص است و به این راحتی نمی توان اظهار نظر نمود چرا که شهرداری ها دارای ساختار های سازمانی مصوب هستند که هرگونه تغییری در آن فرآیند پیچیده و کار کارشناسی مفصلی را می طلبد. ولی با توجه به اینکه ملاک منطقه بندی و ناحیه بندی جمعیت دویست هزار نفر هست ما فقط باید اقدام به محله بندی و توجه به حس تعلق افراد جهت مشارکت بیشتر نمائیم.

پس از خبر الحاق این چهار روستا به شهر پاوه نگرانی های فراوانی در مورد بویژه الحاق روستای نوسمه به شهر پاوه مطرح گردید، نگرانی هایی در مورد تخریب باغ های بی نظیر موجود در محدوده روستاهای الحاق شده وجود دارد، جنابعالی این الحاق را محرک توسعه گردشگری شهری پاوه دانسته اید در این زمینه توضیح بفرمایید.

گردشگری مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است. آن وجهی از گردشگری که مورد نظر بنده است که به عنوان محرک توسعه گردشگری شهری می تواند باشد گردشگری مبتنی بر اصول توسعه پایدار است که بی گمان از نقاط قوت بی شماری برخوردار است. گردشگری که تابع اصول توسعه پایدار نباشد دارای نکات منفی فراوانی است که اصلا مورد تایید نمی باشد. به اعتقاد بنده محله نوسمه علاوه بر اینکه محرک گردشگری شهری میتواند باشد در عمق بخشی به شهر خطی نیز با توجه به وجود بافت قدیم می تواند تاثیر گذار باشد.

الحاق در زمانی محقق شده است که نماینده ای با ویژگی توان مذاکره در بالاترین سطوح استان و کشور در پیگیری دلسوزانه و صادقانه مشکلات منطقه اورامانات قرار دارد. جنابعالی نقش دکتر آرش لهونی در زمینه پیشبرد روند مناسب الحاق چهار روستا به شهر پاوه را چگونه ارزیابی می فرمائید؟

تا آنجایی که بنده اطلاع دارم موضوع الحاق از اوایل دهه هشتاد استارت خورده و خیلی از مسئولین منجمله فرماندار فعلی جناب آقای ایده پور نقش کلیدی داشته اند و الحق بیشترین پیشرفت در زمان جناب دکتر نادری بود ولی مرحله نهایی و در این ایام کار سخت و خواسته ای بود که جناب آقای لهونی ومجموعه مدیران انجام دادن و ما از همه تشکر میکنیم. در گردهم آیی های ایام تبلیغات ودر مساجد چورژی ودوریسان اساسی ترین وبیشترین درخواست مردم ازجناب آقای لهونی تعهد بە پیگیری مجدانە پروندە دو دهه ای الحاق این روستاها بە شهر پاوە تاحصول نتیجە بود و در هر فرصتی نیز یاد آوری می شد. ایشان بە وعدە خود وفا کرد و با پیگیری های مستمرو مجدانە خود در سطوح عالی واستانی بالاخرە بە همت ایشان بعد از قریٮ بە دو هه انتظار بە این نیاز وخواست عمومی توجە کافی صورت گرفت و بە نتیجە رسید؛ همە ساکنین قدردان زحماتشان بودە و هستیم و از تمام کسانی نیز کە در این مدت زمان طولانی در هر مقطعی برای پیشبرد قسمتی از کار نقشی و سهمی در فرایند الحاق داشتە اند تشکر می نمائیم.

جناب حسینی ، صمیمانه از حضور جنابعالی در این گفتگوی گروه هم‌ اندیشی پاوه سپاسگزاریم، در پایان چنانچه مطلبی وجود دارد که بیان نشده است و لازم می دانید مطرح فرمائید در خدمت جنابعالی هستیم.

به باور بنده توسعه یافتگی در ایران باید منطبق با سیاستها و قوانین بالادستی و قابلیت پیاده سازی براساس شرایط بومی و محلی را داشته باشد و در کنار آن عقلانیت، انسجام و همکاری گروهی هم از جمله ابزار توسعه منطقه ای به شمار می آید. به امید رسیدن به رضایتمندی و رفاه شهروندان.

کد خبر 4173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha