هولی

 • با نخستین برفِ پاوه در کنار میرزا / حبیب الله مستوفی

  با نخستین برفِ پاوه در کنار میرزا / حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ برف می بارید و من مشغولِ قهر و آشتی آسمان و زمین و دیدگاهای صد و پنجاه سال پیش میرزا، لحظه ای سراب هولی را به یاد آوردم و خطاب به میرزا گفتم؛ سال های زیادی پس از تو ما همچنان مایۀ حیات را از هولی می گرفتیم اما ... . تازه ترین مطلب ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان، شرح شاعرانه ای از تجربه اولین برف در کنار پیکره ی میرزا عبدالقادر پاوه ای از مشاهیر بلندآوازه هورامان، است که در ادامه می خوانید:

 • میراث سبزِ پاوه در خطر است /حبیب الله مستوفی

  حکایت برگ و مرگِ درختان؛

  میراث سبزِ پاوه در خطر است /حبیب الله مستوفی

  سرویس کرمانشاه _ " انرژی و نور چراغِ آب در پاوه از سال های دور وابسته به نمود با شکوه «سراب هولی» بوده و ساکنانش با بودنِ هولی، هَول و هراسی نداشته اند... باغ و مرغزارِ پاوه همیشه در پایین دست هولی بوده و از آن مشروب شده است. سوگمندانه و به دلایل پیدا و پنهان در سال های اخیر پایبند نبودن به رعایت این نظم دیرین و به قول سهراب «رویش هندسی سیمان، آهن و سنگ» مشکلات ویژه خود را بر شهر پاوه و سرچشمۀ حیاتش تحمیل نمود و سراب هولی از نظر کمّی و کیفی کم توان شد. برای رفع مشکل کمّی پروژۀ «هانه کوان» با عجله (در مرحلۀ تصمیم سازی) و با تأخیر بسیار(درمرحلۀ اجرا) طراحی و اجرایی شد. "