ناموفق

  • بازسازی زلزله کرمانشاه هنوز به اتمام نرسیده است

    استاندار تاکید کرد:

    بازسازی زلزله کرمانشاه هنوز به اتمام نرسیده است

    سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه هنوز پروژه بازسازی در مناطق زلزله زده استان ناتمام است، گفت: با سفر رهبر معظم انقلاب به مناطق زلزله زده و دستور ایشان برای بازسازی این مناطق، ظرفیت‌های عظیمی از همه دستگاه های ملی وارد استان شد و بودجه هنگفتی به این موضوع اختصاص یافت اما متاسفانه به شایستگی از آن ها برای ترمیم ویرانی‌ها استفاده نشد به طوری که هم اکنون بیش از هزار و 600 میلیارد تومان برای پایان بازسازی مناطق زلزله زده اعتبار نیاز است.