میرزاعبدالقادر

  • با نخستین برفِ پاوه در کنار میرزا / حبیب الله مستوفی

    با نخستین برفِ پاوه در کنار میرزا / حبیب الله مستوفی

    سرویس کرمانشاه _ برف می بارید و من مشغولِ قهر و آشتی آسمان و زمین و دیدگاهای صد و پنجاه سال پیش میرزا، لحظه ای سراب هولی را به یاد آوردم و خطاب به میرزا گفتم؛ سال های زیادی پس از تو ما همچنان مایۀ حیات را از هولی می گرفتیم اما ... . تازه ترین مطلب ماموستا حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان، شرح شاعرانه ای از تجربه اولین برف در کنار پیکره ی میرزا عبدالقادر پاوه ای از مشاهیر بلندآوازه هورامان، است که در ادامه می خوانید: