عیسی کلانتری

  • عیسی کلانتری و خشک شدن دریاچە ارومیە/ صلاح الدین خدیو

    عیسی کلانتری و خشک شدن دریاچە ارومیە/ صلاح الدین خدیو

    سرویس آذربایجان غربی- صلاح الدین خدیو، فعال مدنی با اشاره به مصاحبه استاندار سابق آذربایجان غربی در خصوص نقش غیر سازنده عیسی کلانتری در بحران دریاچه ارومیه، از روند انتقال آب زرینه رود به تبریز و انتقال آب از خط لوله کانی سیب به دریاچه ارومیه انتقاد کرده و معتقد است؛ «اگر با وجود کاربدستانی چون کلانتری که دستکم سه دهه در این حوزه مبسوط الید بودند و نگاه های غیر ملی به مقولەی ملی توسعە، دریاچە خشک نشود، حتما باید تعجب کرد».

  • ضرورت رسیدگی به ترک فعل «عیسی کلانتری» در احیای دریاچه ارومیه/عبدالسلام معروفی

    ضرورت رسیدگی به ترک فعل «عیسی کلانتری» در احیای دریاچه ارومیه/عبدالسلام معروفی

    سرویس آذربایجان غربی- عبدالسلام معروفی، روزنامه نگار در یادداشت انتقادی زیر با اشاره به تغییرات مدیریتی در امر احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم پیشنهاد می کند؛ مدیران دستگاه قضایی کشور در حوزه ترک فعل مدیران "عیسی کلانتری" مدیر اجرای پیشین که ازقضا مجری پروژه پل میانگذر دریاچه ارومیه هم بود را بر مبنای این قانون مورد بازخواست قرار دهند تا ابهامات و دغدغه های موجود پاسخ داده شود.