دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشجویان موذن جامعه هستند

    دانشجویان موذن جامعه هستند

    سرویس کردستان- مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کردستان با بیان اینکه باید دانشجو ضعف های جامعه و عملکرد مسئولان را به موقع نقد کنند گفت:دانشجویان موذن جامعه هستند باید به موقع در مورد مسائل مختلف نظر بدهند و عملکردها را نقد و بررسی کنند.