حیران

  • خانه ای برای ارتقای فرهنگ و هنر هورامان / سیامک رحیمی*

    به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی؛

    خانه ای برای ارتقای فرهنگ و هنر هورامان / سیامک رحیمی*

    سرویس کرمانشاه _ " خانه موسیقی پاوه ، به عنوان تنها تشکل مردم نهاد فرهنگی هنری در شهرستان پاوه ... با استفاده از پتانسیل های خاص خود ، با فراهم آوردن چندین فرصت شغلی برای اساتید و هنرمندان و اجرای برنامه ، کنسرت ، جشنواره ، بزرگداشت و پروژه های مختلف آموزشی و پژوهشی ، و با ایجاد محیطی امن و بستری مناسب ، توانسته بسیاری از جوانان را از آسیب های اجتماعی مصون نگه دارد و همچنین نقش پررنگی در حفظ و ارتقای فرهنگ و هنر بکر و کهن هورامان ، و ثبت جهانی آن داشته باشد."