حضور

  • سپاسنامه سوگواران پرتو

    سپاسنامه سوگواران پرتو

    سرویس کرمانشاه _ خانواده زنده یاد استاد پرتو کرمانشاهی و جامعه اهل ادب و قلم غرب کشور با صدور پیامی از شخصیت ها و چهره های برجسته، رسانه ها، مدیران و تمامی کسانی که در سوگ این شاعر بلند آوازه کُرد به شکل های گوناگون مشارکت و یا ابراز همدردی کردند؛ سپاسگزاری کردند.