تناقض آمار

  • تفاوت فاحش آماری در میزان آب دریاچه ارومیه/ اطلاع رسانی دقیق چه شد!!

    تفاوت فاحش آماری در میزان آب دریاچه ارومیه/ اطلاع رسانی دقیق چه شد!!

    سرویس آذربایجان غربی- اواسط تیر ماه مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته بود: «اکنون ۹۵ درصد از آب دریاچه ارومیه خشک شده است»، اما امروز رییس حوضه آبریز رودخانه ارس با تکذیب آمار منتشر شده در فضای مجازی گفت: «هم اکنون در بیش از ۳۰ درصد وسعت دریاچه ارومیه آب موجود است» این در حالی است که استاندار آذربایجان غربی غربی اطلاع رسانی دقیق و شفاف درخصوص وضعیت دریاچه را حق طبیعی جامعه دانسته است!