تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

  • پروژه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و هفت خان رستم!

    پروژه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و هفت خان رستم!

    سرویس آذربایجان غربی- زمان افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه علیرغم اهمیتش در روند احیای دریاچه تا کنون چندین بار تغییر یافته و هشدارهای دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه هم کارساز نبوده و آبفای استان تا کنون چندین وعده برای افتتاح پروژه اعلام کرده است. اکنون مدیر پروژه مذکور از مراحل پایانی احداث خبر داده و می گوید: «تا اوایل خرداد امسال پروژه تکمیل و به بهره برداری می‌ رسد». در حالیکه مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه قرار بود قبل از پایان سال گذشته به بهره برداری برسد!