برداشت سیب

  • غم نامه سیب آذربایجان غربی

    غم نامه سیب آذربایجان غربی

    افزایش تولید بدون پشتوانه سیب در آذربایجان غربی به عنوان قطب سیب ایران، در کنار بحران خشک شدن دریاچه ارومیه و منفی شدن بیش از یک میلیارد آبخوان در استان، نشان از نامدیریتی ها است.