تاکستان دو هزارساله هورامان، جلوه ای زیبا و میراث ماندگار پیشینیان / برهان لهونی

سرویس کرمانشاه _ استاد برهان لهونی از چهره های ارزشمند و باسابقه غرب کشور و از صاحبنظران حوزه اقتصادی و مالی در یادداشتی به معرفی تاکستان های هورامان در منطقه پاوه و پیشینه و جایگاه آن در اقتصاد گردشگری پرداخت است که در ادامه می خوانید.

خبرگزاری کردپرس _ تاکستان داری و مالکیت تاکستان در هورامان مستند بە قبالە های موجود در موزە بریتانیا و بنچاق و قبالەهای خرید و فروش و اجارە و استیجارە و انواع عقود اسلامی مربوط بە تاکستانداری دیم (برسینەی کوههای سربەفلک کشیدەی هورامان از جملە پاوە) با قدمت بیش از دو هزار سال همراه بوده است.

اسناد مکتوب نزد اشخاص وخانوادە ها، ریشە درتاریخ، فرهنگ و اقتصاد مولد و تعامل مثبت باطبیعت سخت و خشن اما زیبا و پربرکت این دیار دیرین با مردمان مقاوم، پاک سرشت و سرافرازش داشتە و دارد .

از دیر باز در نوشتە وسفر نامە های بسیاری با تحسین وتعجب بە هنر تراس بندی و باغداری درشیب تند به تاکستانهای دیم دیار هورامان وانگور سیاە مشهورش اشارە شدە است!

تاکستانهای دیم شهرەی درەنیشە در روبروی شهر پاوە از جملەی زیباترین و باجلوە وجذابترین تاکستانهای دیم هورامان است کە عرصەای چند صد هکتاری را در بر گرفتە و شناسە ونگین این شهر می باشد.

اکثریت خانوادە های قدیمی پاوە هر چند در قطعات کوچک اما بعنوان یادگاری ماندگار و میراث گذشتگان مورد علاقە و دلبستگی زایدالوصفشان بودە و بە هر قیمتی عاشقانە پاسش داشتەاند.

این پاسداشت در غالب اوقات بدون چشمداشت اقتصادی معمول و چه بسا با صرف هزینە ای قابل تامل از محل سبد غذایی خانوار صورت گرفته و اجازه ندادند که که این میراث ازبین رود ، حتی آن عده نیز کە سالی چند روز بیشتر امکان حضور در منطقە را نداشتە اما آنان نیز ازاین امر غافل نبودند.

اما متاسفانە: با توجە بە اوضاع پیش رو وچشم انداز آیندە؛ چنانچە در این راستا غفلت به عمل آید و یا چارە اندیشی صورت نگیرد، ممکن است؛ این میراث و سرمایەی، فرهنگی تاریخی و ماهیتا” اقتصادی دلربا و ارزشمند، دست کم از منظر جاذبەی گردشگری و اکو توریسم بە تدریج حذف، ویرانە و غیرقابل باز آفرینی شود و محرومیت و تالم روحی همەگیر نیز ایجاد نماید.

کد خبر 20614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha