هرات

  • کبوترهای پران سوی پَری؛ نمازِ همهمه انگیز هرات /حبیب اله مستوفی

    کبوترهای پران سوی پَری؛ نمازِ همهمه انگیز هرات /حبیب اله مستوفی

    سرویس کرمانشاه _ " رُخ در رُخ شدن با زادگاه و آرامگاهِ آخرین بَشَرِ بشیرِ بَشَر و واپسین آشتی دهندۀ آسمان و زمین؛ محمّد امین (ص)، پس از ده سال، هنوز مسرورم و گُذَرِ هر بارم بر تصاویر و یادداشت های آن سَفَر، سُفرۀ جدیدی را برویم می گشاید". استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به روایتی دوباره از تجربه سفر سال های پیشین به مکه و مدینه به بیانی زیبا و روان پرداخته است.