ناکارآمدی مدیریت شهری

  • سیلاب مهاباد، آینه تمام نمای طغیان نامدیریتی ها

    کردپرس گزارش می دهد؛

    سیلاب مهاباد، آینه تمام نمای طغیان نامدیریتی ها

    سرویس آذربایجان غربی- سیل دوازدهم آبان ماه مهاباد، زنگ خطر وقوع سیلاب های دیگر را به صدا درآورد، سیلی که نه انتقام طبیعت بود و نه یک مخاطره طبیعی. بلکه نتیجه سال ها سهل انگاری نامسئولانه بود. سوال اینجاست؛ با وجود علم به شرایط توپوگرافی مهاباد، چرا تا کنون مطالعات سیل در این شهر انجام نگرفته است؟ و مسئولان چه زمانی می خواهند از خواب غفلت بیدار شوند؟!