محوطه

  • چنگ بر صورت چیاگاوانه / میثم رجبی

    چنگ بر صورت چیاگاوانه / میثم رجبی

    سرویس کرمانشاه _ میثم رجبی از فعالان و صاحبنظران فرهنگی در مطلبی نسبت به خطراتی که متوجه تپه چیاگاوانه اسلام آباد غرب به عنوان یک میراث تاریخی ارزشمند است؛ هشدار داده و خواهان اقدام جدی مسئولان میراث فرهنگی شده است.

  • نقش راه، سرا و کاروانسرا در تاریخ ایران / علیرضا مرادی‌ بیستونی

    نقش راه، سرا و کاروانسرا در تاریخ ایران / علیرضا مرادی‌ بیستونی

    سرویس کرمانشاه _ کاروانسرای تاریخی بیستون یکی از توقف گاه های زائران و مسافران در دوران صفویه و قاجاریه بوده است . علیرضا مرادی بیستونی پژوهشگر و صاحبنظر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری مطلبی در زمینه پیشینه و جایگاه تاریخی و سرنوشت این کاروانسرا در دوران معاصر به نگارش درآورده که در ادامه می خوانید: