صدمین سالروز تولد

 • «حسن زیرک»، حافظ موسیقی کردی/شعیب خسروی

  «حسن زیرک»، حافظ موسیقی کردی/شعیب خسروی

  سرویس آذربایجان غربی- شعیب خسروی، روزنامه نگار، استاد «حسن زیرک»، را بزرگترین حافظِ گنیجینه موسیقی کردی می داند و در یادداشت پیش رو، از میراث هنر استاد در جان و خون موسیقیِ پس از او حکایت می کند و معتقد است: این زیرک بود که به سلیقه مخاطب، تعالی بخشید و در نهایتِ جمال، هنر و موسیقی در کردستان را پدیدار ساخت.

 • «بلبل کردستان» ١٠٠ ساله شد

  کردپرس گزارش می دهد؛

  «بلبل کردستان» ١٠٠ ساله شد

  سرویس آذربایجان غربی- امروز صدمین سالروز تولد استاد «حسن زیرک»، نابغه موسیقی کردی است. کسی که با شنیدن صدایش بهاران در روح ها زنده می شوند و عشق و آرزوها رنگی دیگر به خود می گیرند.