زاگروس نشینان

  • طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟

    طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟

    سرویس آذربایجان غربی- زاگرس منبع تامین آب شیرین نیمی از جمعیت ایران است. در کشوری که منابع آبی آن با محدودیت روبه‌روست و تغییر اقلیم نیز فشار مضاعف بر آن وارد کرده، ‌حفاظت از اکوسیستم زاگرس حیاتی است. در مقابل مشاهده می‌کنیم این اکوسیستم در حال نزدیک شدن به مرحله ورشکستگی است و انواع بحران‌ها در زاگرس به چشم می‌خورد که نتیجه سیاست گذاری های اشتباه بوده است