درآمدهای مرزنشینان

  • این داد و این میدان / محمدحامد پورجعفری

    این داد و این میدان / محمدحامد پورجعفری

    سرویس کرمانشاه _ محمدحامد پورجعفری از چهره های صاحب نظر حوزه رسانه، فرهنگ و جامعه، در یادداشتی به موضوع گم شدن 210 میلیارد تومان از درآمدهای متعلق به مرزنشینان در پاوه و مطرح شدن آن از تریبون نماز جمعه توسط حاج ماموستا ملاقادر قادری، پرداخته و خواهان پیگیری این موضوع توسط مسئولین شده است که در ادامه می خوانید: