تیم استقلال

  • خداحافظ کاپیتان

    خداحافظ کاپیتان

    تصمیم به خداحافظی برای فوتبالیستی که هنوز احساس می کند، توانایی درخشش و نقش آفرینی دارد، کار ساده ای نیست؛ وریا غفوری اما در نهایت تصمیم خود را نهایی کرد تا امروز در جمع هواداران استقلال، از حرفه مورد علاقه اش کنار برود.