تاکداران

  • انگور سیاه سردشت و دلِ خون تاکداران!

    کردپرس گزارش می دهد؛

    انگور سیاه سردشت و دلِ خون تاکداران!

    سرویس آذربایجان غربی- تاکستان های سردشت، در ارتفاعات این شهرستان، میوه ایی بهشتی را در دل خود جای داده اند که دارای قابلیت های صادراتی است. اما تولید انگور سیاه سردشت، در نبود صنایع تبدیلی و محرومیت دامنگیر این شهرستان در خطر است و امسال عدم حمایت دولت هم در خرید این محصول ، سبب دلخون شدن تاکداران شده است.