آبیاری مدرن

  • سال کم آبی و حواشی افزایش کشت گوجه فرنگی در آذربایجان غربی

    سال کم آبی و حواشی افزایش کشت گوجه فرنگی در آذربایجان غربی

    سرویس آذربایجان غربی- در شرایط بحرانی خشکسالی و کم آبی اخیر؛ مطابق با سند الگوی کشت آذربایجان غربی امسال قرار بود در این استان، یک هزار و ۶۰۰ هکتار زمین گوجه فرنگی کاشته شود، اما سطح زیر کشت به ٥ هزار ٣٠٠ هکتار تغییر کرد. جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم می گوید: «هیچ کوتاهی از سوی این سازمان صورت نگرفته و سطح برنامه ابلاغی با سطح اجرا شده مطابق و برابر است».