گزارشی از تفاوت درآمد اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق از فروش هر بشکه نفت

سرویس عراق و اقلیم کردستان_ گزارش «دراو میدیا» از محاسبه و نحوه فروش نفت و درآمد حاصل از آن در قلیم و عراق.

به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: رسانه دراو میدیا در گزارشی به بررسی وضعیت فروش نفت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق پرداخته است. شرح گزارش در زیر آمده است:

خالص قیمت نفت عراق و اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲
در مجموع هزینه تولید هر بشکه نفت در اقلیم بیشتر از ۴۹دلار و در عراق ۱۳/۳۸ دلار بوده است، به معنای دیگر ۵۶% از درآمد نفت اقلیم صرف هزینه‌های تولید نفت شده است درحالیکه این مقدار در عراق به میزان ۱۴% بوده است.
اگر اقلیم کردستان نفت را به قیمت «سومو» صادر می کرد بجای مبلغ ۳۸/۶ دلار مبلغ ۸۲/۱۶دلار از فروش هر بشکه نفت بعنوان خالص درآمد بدست می‌آورد. یعنی بجای مبلغ ۵میلیاردو ۶۲۵ میلیون دلار بعنوان درآمد خالص ،مبلغ ۱۱میلیارد دلار کسب می کرد.
۱- برآورد درامد نفت اقلیم و عراق در سال ۲۰۲۲

براساس گزارشات بدست آمده، دولت عراق در سال ۲۰۲۲ از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» هربشکه نفت را به مبلغ ۹۵/۵۴دلار بفروش رسانده است در مجموع مبلغ ۱۱۵ میلیاردو ۴۶۶میلیون ۲۴۵هزار دلار نفت بفروش رسانده است.
به گفته‌ی «دورید عبدالله» محقق و کارشناس، سهم شرکت های خارجی از استخراج ۷۰% نفت صادراتی عراق، ۲۰%است.
براساس گفته‌های نامبرده، عراق در سال گذشته لازم بوده که مبلغ ۱۶.۱ میلیارد دلار بعنوان دستمزد، به شرکتهای خارجی برای هزینه و تولید نفت پرداخت کند.
برهمین اساس میزان بازگشت درآمد خالص نفت عراق ۸۶%بوده است و میزان ۱۴% آن صرف هزینه‌های استخراج و تولید نفت شده است‌.
به معنای دیگر از هر بشکه نفت فروختەی عراق مبلغ ۸۲/۱۶دلار به خزانه عمومی دولت بازگشته است و مبلغ ۱۳/۳۸دلار صرف هزینه تولید هر بشکه نفت شده است.
اما این موضوع برای دولت اقلیم صدق نمی کند، چون براساس گزارشات دولت اقلیم در سال ۲۰۲۲ از طریق لوله‌های نفتی کردستان در مجموع هر بشکه نفت را به مبلغ ۸۷/۵۸دلار به فروش رسانده است یعنی مبلغ ۱۲میلیاردو ۷۸۴ میلیون و ۳۵۳هزار و ۹۵۶ دلار از فروش نفت بدست آورده است. که از این مقدار مبلغ ۵ میلیاردو ۶۲۵ میلیون و ۱۱۵هزار و ۷۴۱ دلار آن به خزانه عمومی(وزارت دارایی و منابع طبیعی) دولت اقلیم واریز شده است.
بنابراین میزان خالص درآمد از فروش نفت اقلیم کردستان ۴۴%بوده است و میزان ۵۶%از فروش نفت صرف هزینه‌های استخراج و تولید نفت شده است. به معنای دیگر از فروش هر بشکه نفت اقلیم کردستان فقط ۳۸/۶۵دلار به خزانه عمومی بازگشته است.و میزان ۴۹/۲% دلار صرف تولید هر بشکه نفت شده است.

۲- تفاوت بهای نفت کردستان
صادرات از طریق شرکت «سومو» یا بصورت مستقل و مستقیم (قبل از کسر هزینه ها)

براساس اطلاعات شرکت حسابرسی «دیلویت» و تحقیقات به عمل آمده، دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲ مقدار ۱۴۵ میلیون و ۵۱۱ هزار بشکه نفت از طریق لوله‌های نفتی کردستان و با کمک بندر جهان ترکیه به فروش رسانده است.قیمت نفت برنت در سال گذشته مبلغ ۱۰۰/۷۸ دلار آمریکایی بود اما دولت اقلیم نفت خود را ۱۳دلار کمتر از قیمت جهانی فروخته است، یعنی دولت اقلیم هر بشکه نفت را به مبلغ ۸۷/۸۵دلار فروخته است. مقدار نفت صادراتی که دولت اقلیم در یک سال صادر کرده است بدون کسورات مبلغ ۱۲میلیاردو ۷۸۴ میلیون و ۳۵۳هزارو ۹۵۶ دلار آمریکایی است.

اما اگر همین مقدار نفت اقلیم کردستان درسال ۲۰۲۲ از طریق شرکت «سومو» و دولت مرکزی صادر می شد چه تفاوتی وجود داشت؟

براساس اطلاعات بدست آمده ازوزارت نفت عراق ، شرکت «سومو» درسال ۲۰۲۲ در مجموع هر بشکه نفت را به مبلغ ۹۵/۵۴دلار فروخته است، یعنی اگر مقدار نفتی را که دولت اقلیم در سال ۲۰۲۲ بطور مستقل فروخته است از طریق شرکت «سومو» به فروش می رساند، قیمت کل حاصل از فروش نفت مبلغ ۱۳میلیاردو ۹۲۰میلیون و ۱۲۰هزار و ۴۲۳دلار می شد. با این حساب در سال ۲۰۲۲ نفت اقلیم مبلغ یک میلیاردو ۱۳۵ میلیون و ۷۶۶هزار و ۴۶۷ دلار آمریکایی ارزانتر فروخته شده است.

۳-تفاوت قیمت نفت کردستان

صادرات از طریق شرکت سومو یا بصورت مستقل (پس از کسر هزینه‌ها)

براساس گفته‌های مسئولان مرتبط با موضوع نفت اقلیم و جزییات گزارشات شرکت دیلویت ۵۶% از درامد نفتی اقلیم صرف دستمزد شرکت های نفتی و هزینه‌های تولید می شود.
به همین دلیل بعد از کسر هزینه‌های تولید و تخفیف قیمت، درآمدی که برای اقلیم از فروش ۱۴۵میلیون و ۵۱۱هزار و ۷۴۵بشکه نفت در سال ۲۰۲۲ باقی می ماند مبلغ ۵میلیاردو‌ ۶۲۵ میلیون و ۱۱۵هزار و ۷۴۱ دلار است یعنی در مجموع از فروش هر بشکه نفت تنها مبلغ ۳۸/۶۵دلار برای دولت اقلیم باقی مانده است.
این در حالی است که بر اساس محاسبات بالا اگر این مقدار نفت که اقلیم صادر کرده است را شرکت «سومو» آن را صادر می کرد، برای هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۳۷/۷۷دلار دیگر هم برای دولت اقلیم باقی می ماند و در مجموع مبلغ ۵میلیارد و ۵۱۰میلیون و ۹۸۰هزار ۵۹۸ دلار محاسبه می شد.

به عبارت دیگر دولت اقلیم بیشتر از دو برابر مبلغ ۵ میلیاردو ۶۲۵ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۷۴۱ دلار کسب می کرد یعنی مبلغ ۱۱میلیاردو ۱۳۶میلیون ۹۶هزار و ۳۳۹ دلار لازم است به این هم اشاره کنیم که بر اساس گفته‌های «دورید عبدالله» سهم شرکتهای نفتی از فروش نفت عراق ۲۰ %از ۷۰% نفت تولیدی است نه از کل نفت تولید شده ، چون ۳۰%نفت تولید شده عراق از طریق شرکتهای داخلی تولید می‌شود، پس اگر این مقدار سهم شرکتهای خارجی را از مجموع درامد عراق برآورد کنیم سهم آنها ۱۴ % از مجموع درآمد نفت تولیدشده ،میشود. اما این امر برای اقلیم کردستان کاربرد ندارد چون همه شرکت‌های نفتی که در اقلیم فعالیت می کنند خارجی هستند براساس محاسبات ما ۲۰%از درآمد اقلیم صرف دستمزد شرکتهای خارجی می شود نه۱۴%

کد خبر 41858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha