بی میلی آمریکا نسبت به تجهیز کردهای عراق به سیستم های هوایی

سرویس جهان- مجله فوربز یکی از ضعف های اصلی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان را نداشتن سیستم دفاع هوایی دانست که در حال حاضر تامین آن فقط از طریق آمریکا امکان پذیر است.

به گزارش کردپرس، دو هفته پیش سقوط دو هلیکوپتر حامل نیروهای ضدتروریسم وابسته به کردهای سوریه در شمال اقلیم کردستان مناقشه زیادی به دنبال داشت. هیچ کشور و یا گروهی مالکیت این هلیکوپترها را بر عهده نگرفت. مجله فروبز آمریکا مسئله سقوط این دو هلیکوپتر را به حمله هدفمند به آن مرتبط دانسته است.

این مجله معتبر آمریکایی علت بروز چنین اتفاقاتی را در اقلیم کردستان عراقو دست بسته بودن نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق در مقابل عملیات های هوایی دانسته زیرا به نوشته این مجله، نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از داشتن کوچکترین و ابتدایی ترین سیستم دفاع هوایی محروم هستند در حالی که آمریکا مسئولیت تجهیز نیروهای کرد عراق را بر عهده دارد.

این مجله با برشمردن شمار زیاد حملات راکتی به منطقه اقلیم کردستان عراق در دو سال گذشته، تاکید کرده است آمریکا تمایل جدی برای تجهیز کردن نیروهای کرد به سیستم های دفاع هوایی ندارد. فوربز گفته است آمریکا در میانه تشدید حملات راکتی به اقلیم کردستان در سال گذشته برای مدت کوتاهی برخی سیستم های هوایی را در این منطقه، آنهم به صورت موقت مستقر کرد.

مجله فوربز معتقد است آمریکا حتی حاضر نشده است برخی امکانات هوایی مانند هلیکوپترهای معمولی را در اختیار نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان بگذارد تا از آنها برای امورات اضطراری مانند مسائل پزشکی نیروهای پیشمرگ استفاده کند.

از نگاه این مجله آمریکایی، از آن جایی که آمریکا اهتمام زیادی به تجهیز نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان به سیستم های دفاع هوایی ندارد، بهتر است کشورهایی اروپایی مانند آلمان برخی امکانات هوایی را در اختیار نیروهای کرد عراق قرار دهند.

کد خبر 2753876