شهروندان برای ضدعفونی دست و لوازم از الکل متانول استفاده نکنند

سرویس کرمانشاه ـ کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: باتوجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهای معتبر بین‌المللی، هیچ گونه توصیه‌ای مبنی بر استفاده از متانول برای ضدعفونی دست، پوست، لوازم و تجهیزات پزشکی و سطوح مانند دستگیره در، میز کار، کف و سایر ملزومات وجود ندارد.

به گزارش کردپرس به نقل از ایرنا، «لاله مظفری» اظهار داشت: ﻣﺘـﺎﻧﻮل مایعی ﺑﻲ‌بو، بی‌رﻧﮓ و به ﺷﺪت سمی است و طعمی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل دارد.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ﻣﺘـﺎﻧﻮل به عنوان یک جزء در بسیاری از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻳﺦ، ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ، ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻮی اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎﻓـﺖ می‌شود.

وی اظهار داشت: ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭘـﺲ از بلع ﺗﺼﺎدفی ﻳﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻼل‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺿﺪﻳﺦ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮب ﻣﺸـﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻘﻠﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻴﺪوز ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و اﺧـﺘﻼﻻت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮری، اﺧﺘﻼل داﺋﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﺮگ ﺷﻮد.

وی تصریح کرد: ﻣﺘﺎﻧﻮل می‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﻨﺸـﺎق و اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛــﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧــﻮراﻛﻲ ﺷﺎﻳﻊ‌ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ.

او، درد ﺷﻜﻢ، بی اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻬـﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را از ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ دانست و گفت: ﺷـﺮوع ﻋﻼیم مسومیت ۱۲-۲۴ً ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺼﺮف، آﻏـﺎز ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

وی خاطرنشان ساخت: الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضدمیکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الکل اتیلیک (اتانول) است، به علت سمیت بالا، مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت‌های شدید، کوری و مرگ همراه است.

مظفری افزود: برخلاف اتانول که جذب پوستی از پوست سالم ندارد، میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوست‌های آسیب‌دیده بالا بوده و می‌تواند سبب بروز مسمومیت شود.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: امروزه مصرف الکل یکی از مهمترین مسایل از نظر پزشکی و قانونی به شمار می‌آید به نحوی که مصرف آن یکی از عوامل مراجعه بیماران به اورژانس‌ها است.

مظفری افزود: با توجه به موارد ذکر شده به هموطنان توصیه می‌شود به هیچ وجه از الکل متیلیک (متانول) و یا الکل صنعتی (که حاوی درصدهای مختلفی از اتانول به همراه متانول می‌باشد)، برای ضد عفونی دست و پوست استفاده نکنند.

وی خطاب به مردم توصیه کرد که اگر چنانچه قصد دارند از فرآورده‌های ضدعفونی بر پایه الکل استفاده کنند، تنها از محلول‌های آبی الکل اتیلیک (اتانول) و یا فرآورده‌های استاندارد حاوی الکل اتیلیک (اتانول) با غلظت مناسب دارای مجوزهای بهداشتی لازم و از مراکز معتبر مانند داروخانه‌ها خریداری و با رعایت اصول توصیه شده، استفاده کنند.

کد خبر 256668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha