اعمال فشار اتحادیە میهنی بر روزنامە نگاران برجستە حزب

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سایت خبری و تحلیلی شارپرس، از اعمال فشار اتحادیە میهنی کردستان بر سە تن از روزنامە نگاران و نویسندگان برجستە این حزب بە دلیل موضع گیری های آنان در قبال اختلافات اخیر میان روسای مشترک حزب، خبر داد.

بە گزارش کردپرس، در خبری کە از سوی سایت شارپرس منتشر شدە، به نقل از یک منبع مطلع کە نخواستە نامش فاش شود؛ آمدە کە در پی اعمال فشار های حزب اتحادیه میهنی کردستان، از ادامە فعالیت های رسانە ای دکتر شیرکو عبداللە طنزنویس، دکتر مغدید سپان استاد رسانە و ارتباطات و سرتیپ جوهر، که از روزنامەنگاران برجستە وابستە بە این حزب به شمار می آیند، جلوگیری بە عمل آمدە است.

بر اساس خبر؛ این افراد در سایت و روزنامە "کوردستانی نوی" رسانە رسمی اتحادیە میهنی فعالیت می کرده اند، اما بە دلیل موضع گیری هایی کە در قبال اختلافات اخیر میان بافل طالبانی رئیس و لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک سابق حزب، از خود نشان دادە اند، تحت فشار قرار گرفتە و با تصمیم حزب و توسط دفتر رسیدگی بە امور رسانە ای اتحادیە میهنی، از فعالیت منع شدە اند و احتمال قطع حقوق ماهانە سرتیپ جوهر نیز وجود دارد.

اما مدیر مسئول کوردستانی نوی، در واکنش بە این خبر اعلام کردە کە از این سە تن فقط سرتیپ جوهر کارمند این روزنامە بودە و اکنون نیز در دفتر اربیل بە فعالیت عادی خود مشغول است و شیرکو عبداللە نیز بە صورت قراردادی و محدود با روزنامە همکاری کردە و دارای ستون مربوط بە مطالب خود بودە کە اکنون با تصمیم خود، ادارە ستون و نوشتن مطالب را متوقف ساختە و مغدید سپان نیز بە صورت حق التالیفی با این روزنامە همکاری کردە و در ماه دو مطلب را برای کوردستانی نوی، ارسال می کردە کە اکنون بە تصمیم خواست خود، ارسال مطالب را متوقف کردە است.

اما مغدید سپان اعلام کردە کە وی نسبت بە اختلافات اخیر در اتحادیە میهنی موضع گیری کردە و مطالبی را در این مورد بە رشتە تحریر درآوردە و بە نظر می رسد این مطالب وی زیاد بە مذاق برخی ها خوش نیامدە و برای همین تصمیم گرفتە ارسال مطلب بە کوردستانی نوی را متوقف کند، اما پیش از این تصمیم، خود روزنامە تصمیم عدم انتشار مطالب و قطع همکاری با وی را اتخاذ کردە بود.

وی اقدامات اخیر قباد و بافل طالبانی علیە لاهور شیخ جنگی را ناشایست خواندە و گفت کە هنوز هم علیە این اقدامات آنان موضع گیری می کند، زیرا روزی می آید کە نە فقط اتحادیه میهنی، بلکە همه اقلیم کردستان گرفتار عواقب عملکرد این دو نفر می شوند.

بر اساس خبر سرتیپ جوهر عضو شورای نویسندگان کوردستانی نوی بودە و بە دلیل نوشتە های انتقادی خود علیە وضعیت کنونی اتحادیە میهنی تحت فشار قرار دارد و همه این اعمال فشارها نیز توسط ستران عبداللە مسئول رسیدگی بە امور رسانە ای اتحادیە میهنی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است کە طی هفته های گذشته تنش های شدیدی میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روی داده و بافل طالبانی به همراه برادر خود قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم، علیرغم مخالفت های شدید لاهور شیخ جنگی و به صورت تک جانبه، با استفاده از نیروهای مسلح تحت فرمان خود، اقدام به برکناری افراد نزدیک به شیخ جنگی از فرماندهی دستگاه اطلاعاتی و سازمان ضد ترور حزب کرد و اصرار لاهور شیخ جنگی برای لغو این تصمیمات بی نتیجه بوده و افراد جدید در این مناصب طی مراسمی با حضور بافل و قباد آغاز به کار کردند.

همچنین بافل طالبانی، لاهور شیخ جنگی پسر عموی خود را متهم کرد که از اختیارات خود و نیروهای اتحادیه میهنی سوءاستفاده کرده و دچار فساد مالی و درگیر شدن در قاچاق شده و در نهایت اختیارات لاهور شیخ جنگی با رای اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به نفع بافل طالبانی لغو شد.

از سوی دیگر دفتر سیاسی حزب طی اطلاعیه ای اعلام کرد که اتحادیه میهنی تصمیم گرفته لاهور شیخ جنگی تا پایان انتخابات مجلس عراق، از اقلیم کردستان خارج شود و 98 عضو شورای رهبری نیز تصمیم خروج لاهور شیخ جنگی را امضا کرده اند.

در روزهای گذشته نشستی میان بافل و قباد طالبانی و لاهور شیخ جنگی با میانجی گری آمریکایی ها و شخصیت های سیاسی و نظامی کرد سوریه؛ برای رفع تنش های میان آنان برگزار شد؛ اما تاکنون نتیجە مثبتی از این نشست مشاهدە نشدە است.

کد خبر 16348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha