تعطيلي پروژه هاي گردشگري كرمانشاه به بهانه كرونا / هادی نوروزی*

سرویس کرمانشاه _ "«كرونا» عملا براي بسياري از مديران به بهانه خوبي براي از زير بار مسئوليت در رفتن، تبديل شده است. شايد نفس صنعت گردشگري با كرونا دچار ركود شده باشد اما اين دليل نمي شود كه ايجاد زيرساخت هاي گردشگري را هم به همين بهانه به تعطيلي كشاند".

خبرگزاری کردپرس _ بيش از يك و نيم سال از ظهور ويروس منحوس كرونا در جهان مي گذرد و در اين مدت آنچيزي كه بيش از همه ضرر و زيان ديده است، صنعت گردشگري است چراكه اساسا صنعت گردشگري با حضور مردم و برپايي مراسمات، جشنواره ها و نمايشگاه ها و ... تعريف مي شود كه چنين مواردي با وجود ويروس كرونا كاملا بي معني است.

اما همين «كرونا» عملا براي بسياري از مديران به بهانه خوبي براي از زير بار مسئوليت در رفتن، تبديل شده است. شايد نفس صنعت گردشگري با كرونا دچار ركود شده باشد اما اين دليل نمي شود كه ايجاد زيرساخت هاي گردشگري را هم به همين بهانه به تعطيلي كشاند.
كريدور گردشگري بيستون – تاق بستان يكي از كلان پروژه هاي گردشگري استان است كه بيش از هشت سال از استارت آن مي گذرد اما در عمل هنوز خبري از پيشرفت اين پروژه نيست كه نيست.
مهمتر از هر چيز در بحث اين كريدور، موضوع ورود سرمايه گذاران براي اجراي موارد طراحي شده در قالب اين كلان پروژه است كه البته در ابتدا سرمايه گذاراني هم براي اين مهم اعلام آمادگي كرده و با تملك زمينهاي منطقه خود را آماده اجراي جزييات اين كلان پروژه كردند اما در عمل نه تنها بروكراسي اداري استان تك تك سرمايه گذاران را فراري داد بلكه در بيشتر موارد سنگ اندازي ها و نگاه هاي مغرضانه برخي ناكارشناسان ادارات مختلف موجب تحكيم دوچندان اين روند، يعني فراري دادن سرمايه گذاران شده است.
اين درحالي است كه مجموعه مديريت ارشد استان بارها بر فرش قرمز پهن كردن براي سرمايه گذاران تاكيد كرده و اين مهم را در اولويت برنامه هاي ابلاغي خود قرار داده است اما گويا اغلب اين موارد فقط در حد شعار و سخن بوده و در عمل خبري از آنها نيست.
به گونه اي كه اغلب سرمايه گذاراني كه براي اجراي طرح در كريدور گردشگري بيستون - تاق بستان اعلام آمادگي كرده اند با بروكراسي سنگين اداري، برخوردهاي مانع تراشانه ناكارشناسان و از همه مهمتر تعيين تعرفه هاي سنگين تغيير كاربري مواجه شده اند و همين موضوع اغلب آنها را فراري داده تا جايي كه بعد از گذشت هشت سال از آغاز اجراي اين كريدور، هنوز هيچ كورسويي از تحرك و اجرا در آن ديده نمي شود.
لذا از استاندار كرمانشاه، مديركل جديد ميراث فرهنگي استان و معاون جديد امور اقتصادي استان انتظار مي رود كه با ورود جدي تر به اين موضوع و برخورد با مديران و ناكارشناساني كه باعث فراري دادن سرمايه گذاران مي شوند، شرايطي را به وجود آورند كه بيش از اين شاهد فرار سرمايه گذاران نبوده و در نهايت تحركي در عمليات اجرايي اين كريدور گردشگري ببينيم. و در نهايت اينكه «كرونا» را به عنوان بهانه عدم اجراي اين كلان پروژه قرار ندهيم.

* روزنامه نگار و صاحبنظر حوزه گردشگری

کد خبر 11409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha