موردی از احتکار برنج در بوکان کشف نشده است

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority=

حاج حسن صناعتی روز پنج شنبه (17 اسفندماه) در گفت وگو با خبرنگار کردپرس گفت: بازرسان اتاق اصناف و صنعت معدن از انبارهای قانونی و معرفی شده فروشگاه های بزرگ شهر بوکان بازدید کرده اند و برنجی در این انبارها موجود نبوده است.

وی افزود: وقتی عرضه کم می شود، آشفتگی در بازار ایجاد می شود و در این شرایط افراد سودجو بدون توجه به وضعیت جامعه اقدام به احتکار می کنند و از شهروندان تقاضا داریم اگر انبارهای بزرگی را در سطح شهر می شناسند که به صورت پنهانی اقدام به احتکار می توانند جهت برخورد قانونی به ما معرفی کنند.

صناعتی ضمن اشاره به توزیع برنج تنظیم بازار در بوکان گفت: امسال 55 تن برنج تنظیم بازار در سطح شهر توزیع شده است که کافی نبوده و این مقدار برنج بسیار کمتر از سالهای گذشته بوده است.

وی افزود: این درحالی است که به علت گران شدن برنج هندی و پاکستانی تقاضا برای برنج تنظیم بازار بیشتر از گذشته بود و ما سهمیه امسال را در 20 نقطه با محوریت مناطق حاشیه ای شهر توزیع کردیم.

رئیس اتاق اصناف بوکان در ادامه، افزایش ارزش ارز را یکی از دلایل گران شدن برنجهای وارادتی دانست وگفت: این افزایش قیمت در سراسر کشور اتفاق افتاده است اما وضعیت بوکان در خصوص کمبود برنج بسیار بهتر از شهرهای دیگر است چرا که در بوکان عمده فروش و تجار بزرگ فعالیت می کنند.

وی در پایان گفت: محموله های بزرگی از برنجهای وارداتی به بنادر رسیده است. که در انتظار ترخیص هستند. باتوزیع این برنجها در سطح شهر انتظار می رود قیمت برنج کاهش پیدا کند.

کد خبر 55167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha