مسرور بارزانی هیچ اختیار و قدرتی در مناطق تحت کنترل اتحادیە میهنی ندارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب دمکرات در سلیمانیە- حلبچە،با اشارە بە اینکە دو ادارە ای بە صورت عملی و واقعی در اقلیم کردستان وجود دارد، گفت کە بە همین دلیل نخست وزیر اقلیم هیچ اختیار و قدرتی در مناطق تحت کنترل اتحادیە میهنی ندارد.

به گزارش کردپرس، آری هرسین در گفتگو با رادیو صدای آمریکا گفت کە اقلیم کردستان اکنون به دو بخش مجزای تحت اختیار اتحادیە میهنی (سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و راپرین) و مناطق تحت کنترل حزب دمکرات (اربیل و دهوک) تقسیم شدە و دوادارە ای در عمل و در واقعیت اقلیم وجود دارد و به همین دلیل مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان کە از حزب دمکرات است، هیچ قدرت و اختیاری در مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی ندارد و این دو ادارە ای در دولت های پیشین نیز به نخست وزیری نچیروان بارزانی بە همین صورت وجود داشتە است.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات در سلیمانیە- حلبچە افزود کە این حزب و اتحادیە میهنی توافق کردە اند کە بودجە اقلیم را میان خود تقسیم کردە و 43 درصد از آن بە مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی و 57 درصد بە مناطق تحت اختیار حزب دمکرات اختصاص یابد.

اظهارات آری هرسین در حالی است کە مشکلاتی در سلیمانیە برای تامین بودجە مورد نیاز مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی و پرداخت حقوق بە کارمندان و حقوق بگیران وجود داشتە و مقامات این حزب، دولت اقلیم و حزب دمکرات را متهم می کنند کە بە صورت عمدی سلیمانیە را تحت تحریم مالی قرار دادە اند.

کد خبر 32449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha