جنبش اسلامی کردستان حمایت از مواضع انتخاباتی حزب دمکرات را تکذیب کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی جنبش اسلامی کردستان حمایت این حزب از مواضع انتخاباتی حزب دمکرات را تکذیب کردە و گفت کە تاکید بر تک حوزە ای بودن انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان بە معنای حمایت از حزب دمکرات نیست.

بە گزارش کردپرس، پس از اینکە برخی رسانە های اقلیم کردستان از جملە شارپرس گزارش دادند کە حزب جنبش اسلامی، زحمتکشان و سوسیالیست دمکرات بە حزب دمکرات پیوستە و از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم به صورت تک حوزە ای حمایت کردە اند، سخنگوی حزب جنبش اسلامی، حمایت از حزب دمکرات را تکذیب کرد.

وی افزود کە این حزب خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی آتی اقلیم در موعد مقرر و قانونی و بە صورت تک حوزە ای است، اما این بە معنای حمایت از حزب دمکرات نیست و موضع مستقل جنبش اسلامی در مورد انتخابات است.

همچنین با اشارە بە اینکە جنبش اسلامی از عملکرد دولت اقلیم کردستان انتقاد می کند، گفت کە لازم است برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم و عاری از تقلب، اعضای کمیسیون عالی انتخابات اقلیم از افراد بی طرف و بدون گرایشات خاص حزبی انتخاب شدە و تغییرات اساسی و زیربنایی در نظام حکمرانی اقلیم ایجاد شود.

کد خبر 30311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha