ورشکستگی 70 درصد از شرکت های عمرانی و پیمانکاری در استان سلیمانیە

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نایب رئیس اتحادیە پیمانکاران اقلیم کردستان در سلیمانیە اعلام کرد کە بە دلیل عدم حمایت دولت اقلیم،70 درصد از شرکت های عمرانی و پیمانکاری در این استان ورشکستە شدە اند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، محمد عطا اعلام کرد کە وضعیت شرکت های عمرانی و پیمانکاری در اقلیم کردستان بسیار وخیم بودە و از مجموع 1 هزار و 280 شرکت ثبت شدە در استان سلیمانیە، 900 شرکت، کاملا ورشکستە شدە اند.

نایب رئیس اتحادیە پیمانکاران اقلیم کردستان در استان سلیمانیە، افزود کە سرمایە اصلی بسیاری از این شرکت ها در بانک های استان و تحت اختیار دولت اقلیم بودە و شرکت ها اجازە برداشت و استفادە از این بودجە و سرمایە خود را ندارند.

وی تاکید کرد کە عدم حمایت دولت و قوانین سختگیرانە و دشوار برای آنان و ملزم ساختن شرکت ها بە ارائە وجوە نقدی در هنگام قبول پروژە ها و نیز وضعیت نامناسب اقتصادی، از عوامل ورشکستگی این شرکت ها است.

همچنین جنگ داعش و شیوع کرونا و تبعات آن را از دیگر عوامل توقف پروژە ها و ورشکستگی شرکت،ها عنوان کرد.

کد خبر 30309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha