کودتاچیان مسئول جدایی ما از اتحادیه میهنی هستند/ لیست انتخاباتی برای پارلمان کردستان ارائه می کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- لاهور شیخ جنگی در روز پیش از برگزاری کنگرۀ پنجم اتحادیۀ میهنی کردستان طی یک پیام ویدیویی به طور رسمی انشعاب در این حزب را اعلام کرد و ضمن آن که رئیس کنونی اتحادیۀ میهنی و همفکرانش را کودتاچی خواند، گفت: کسانی که اکنون در اتحادیۀ میهنی دارای قدرت هستند، مسئول این انشقاق خواهند بود و تاوان سنگینی بابت اشتباهاتشان خواهند پرداخت.

به گزارش کردپرس لاهور شیخ جنگی در پیامی ویدیویی به طور رسمی جدایی خود و همفکرانش از اتحادیۀ میهنی کردستان را اعلام کرد و گفت: به شما اطمینان می‌دهم که این وضعیت پایدار نخواهد ماند و در آینده‌ای نزدیک تاوان سنگینی بابت اشتباهاتتان خواهید پرداخت. وی همچنین صاحبان قدرت کنونی در اتحادیۀ میهنی کردستان را مسئول جدایی وی از این حزب دانست و گفت در هیأتی نوین و مدرن به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد و به عنوان نخستین گام در چارچوب فعالیت سیاسی، در انتخابات آتی پارلمان کردستان با لیستی گسترده و فراگیر مشارکت خواهد کرد.

متن پیام ویدیویی لاهور شیخ جنگی به شرح زیر است:

خانوادۀ سرافراز شهیدان، دوستان، اعضا و کادرها و دلسوزان اتحادیۀ میهنی کردستان! پیشمرگه ها، زندانیان سیاسی و عموم مردم کردستان! قصد دارم موضع خود را دربارۀ کنگرۀ پنجم اتحادیۀ میهنی کردستان برای ثبت در تاریخ اعلام کنم.

بدیهی است، سران کنونی اتحادیۀ میهنی با راهکاری غیرقانونی تصمیم به برگزاری کنگرەای تحمیل شده گرفتە­اند تا اتحادیۀ میهنی را بە سمت شکافی عمیق و تنش داخلی سوق دهند. در تاریخ سیاسی اتحادیۀ میهنی هرگز کنگرەای بە این شکل برگزار نشدە است کە حزب را دچار سیر قهقرایی کند و آن را بە سمت نابودی سوق دهد. کنگرەای کە بدون ملاحظه، مبارزات چندین سالۀ مبارزانش و تلاش و تجربە این مبارزان را بی اهمیت کند و بە حاشیە براند. کنگرەای کە در سطح انتظار شهیدان و خانوادۀ مبارزان حزب نباشد و به نگرانیهایشان توجه نکند. کنگرەای کە کسانی بە صورت غیرمشروع در قدرتند و قصد دارند ارادۀ خود را تحمیل کنند و با اختیار و تصمیم خود چند صد تن از اعضای نزدیک بە خود را در حزب بە کنگرە بکشانند تا برایشان کف بزنند. کنگرەای کە شرایط منطقەای و جهانی آن بررسی نشدە باشد و فرایند دمکراسی را درون حزب خفە کند و شکستهای ناشی از سیاست نادرست گذشتە را ارزیابی نکردە باشد و دو انتخابات سرنوشت ساز نیز در پیش رو داشتە باشد. نتیجۀ چنین کنگرەای از پیش آشکار است و می توان تخمین زد کە چە سرنوشت مخربی در انتظار این حزب است. گویا شتاب برگزارکنندگان در برگزاری کنگرە برای آن است تا حق تعلق بندە و دوستانم و مبارزان حزب بە اتحادیۀ میهنی را سلب کنند. این در حالی است کە بە پیامدهای آن نیاندیشیدەاند.

دوستان اتحادیۀ میهنی! ما انتظار داشتیم کە پس از کودتای 8 تموز، کودتاچیان بە خود بیایند و اشتباە خود را اصلاح کنند و از این پس حزب مبارزمان را تکە تکە نکنند کە با خون بیش از 20 هزار شهید و مبارزات بیش از 10 هزار پیشمرگ قهرمان و مبارز بە دست آمدە است. اما متأسفانە گویا از اشتباهات گذشتەاشان درس عبرت نگرفتەاند و  تصمیم گرفتەاند بە سیاست نادرست خود ادامە دهند. همگان آگاە هستند کە علیرغم گذشت دو سال از تهمت ناروا و ساختگی کە با هدف مشروعیت بخشیدن بە کودتایشان بر علیە ما طرح کردند و علیرغم آن که صدها عمل غیرقانونی و مخالف آیین نامه حزب انجام دادند و حتی به سبب اختلاف عقاید، دستشان به خون چندین هم رزم خودشان آلوده شد و دستگیری، اذیت و شکنجه دادن و قطع حقوق بسیاری از کادرهای اتحادیۀ میهنی را آغاز کردند و با این اعمال خود، نام اتحادیۀ میهنی کردستان را به عنوان یک حزب سوسیال دمکرات زیر سؤال بردند. اما قادر نبودند حزب را در سطحی که مورد انتظار مبارزان و کادرهای اتحادیۀ میهنی بود اداره کنند و نقش اتحادیۀ میهنی را در مسایل و بحرانهای بزرگ به نفع مردم اقلیم کردستان نشان دهند. به جای حفظ توازن و همسنگی ارتباط داخلی و خارجی  مبتنی بر منافع مشترک و واقعی، خود را تسلیم سیاستهای منطقه‌ای کردند و چندین عمل ناپسند انجام دادند. در درون حزب نیز، کسی آگاه نیست که چه کسی دوست است و چه کسی دشمن است. خوشبختانه اکنون واقعیتها آشکار شده و مردم کردستان و همرزمان دلسوز اتحادیۀ میهنی دریافتند که هدف شما چه بود. آشکار شد که برخی فرافکنی ها و سناریوهای ساختگی و تهمتهای بی‌اساس با زور نیروی نظامی و پناه بردن به راهکارهای غیرمشروع تلاشهایی برای سلطه بر اتحادیۀ میهنی کردستان بود. تمام تلاشتان در راستای انتفاع مالی شخصی و گرسنه نگاه داشتن عموم مردم بود. تمام تلاشتان آن بود که همرزمان و دلسوزان اتحادیۀ میهنی کردستان را تضعیف کنید. اکنون آشکار شده است که چه کسی قصد داشت از طریق گروهی مردم منفعت طلب و به حاشیه راندن صداهای دلیر و مبارز، اتحادیۀ میهنیِ متعلق به مردم کردستان را ابزار دست خود کند. از تاریخ 8 تموز تا کنون تنها یک دستاورد اتحادیۀ میهنی را نام ببرید که در راستای منافع مردم کردستان بوده باشد. هر لحظه شکستهای بیشتری بر اتحادیۀ میهنی کردستان تحمیل کردید. عقب نشینی اتحادیۀ میهنی کردستان از پایگاه آرای خود در اوضاع آشفتۀ اقلیم با گرفتن مالیات از بازرگانان و بازاریان و کنترل درآمدهای داخلی و دروازه‌های مرزی تسلط بر دادگاهها تأسیس پایگاه نظامی در زمینهای کشاورزی و کنترل زمینهای گرانبها و دهها مورد دیگر از اعمال نامشروعتان آشکار کرد که خانوادۀ شهیدان و دلسوزان اتحادیۀ میهنی کردستان تا چه اندازه از شما خشمگین هستند.

اکنون با این کنگره نیز قصد دارید یک رهبری مطیع و گوش به فرمان تأسیس کنید تا در آینده نتوانند از شکستها و اشتباهاتتان انتقاد کنند و اتحادیۀ میهنی کردستان را از یک حزب دمکراسی‌خواه به حزبی –به قول خودشان- مرکزی تبدیل کنند که تنها تصمیم یک شخص اجرا شود. این موضوع نه در اتحادیۀ میهنی کردستان رخ داده و نه قابل قبول است. به شما اطمینان می‌دهم که این وضعیت پایدار نخواهد ماند و در آینده‌ای نزدیک تاوان سنگینی بابت اشتباهاتتان خواهید پرداخت که در خصوص مبارزان و دلسوزان این حزب مرتکب شده‌اید.

برادران! اگر تاریخ حزب اتحادیۀ میهنی کردستان را مطالعه کرده باشید به شما یادآور می‌شوم و درخواهید یافت که با برگزاری این کنگره، حزب را به طور کامل از تاریخ خود و اصول بنیادین دمکراسی –که اتحادیۀ میهنی بر پایۀ آن بنیاد نهاده شد- منفک خواهید ساخت. این کنگرۀ به منزلۀ رهاسازی خصلتهای مام جلال از سوی اعضای اتحادیۀ میهنی است. در آینده، اتحادیۀ میهنی، حزبی خواهد بود که نتیجۀ کودتا و ارادۀ گروهی معدود و مشخص است.

همرزمان! از آغاز کودتای 8 تموز تا کنون لابد این پرسش نزد همگان وجود داشته که چرا لاهور موضع و واکنشی در مقابل این همه اعمال چندش‌آور نداشته است. ما با خودمان، با شهیدان و با مام جلال پیمان بسته بودیم که اتحادیۀ میهنی از جانب ما دچار انشقاق نشود. صبر و سکوت ما برای آن بود که به خاطر پست و قدرت، قطرۀ خونی از انگشت کسی جاری نشود. حتی عدم مشارکتمان در انتخابات شوراهای استانی عراق در کرکوک و مناطق مورد مناقشه برای محافظت از منافع کرد و اهمیت دادن به منافع اتحادیۀ میهنی بود. ما ترجیح دادیم که روزگار، واقعیتها را ثابت کند و کودتاچیان را آشکار کند. هدفمان آن بود که فرصتی به پسران مام جلال بدهیم. تلاش کردیم تا با قلبی بزرگ، کودتاچیان را ببخشیم و با هم و با روحیۀ همرزمی، اتحادیۀ میهنی را بار دیگر قوت ببخشیم و پایه‌های آن را از نو بنیاد نهیم و آن را از تکه تکه شدن رهایی بخشیم و بار دیگر آن را بر شاهراه حزبی خود بازگردانیم و همان گونه که پیشتر شورای رهبری تصمیم گیری بود، نقش و مسئولیتها را به کادرها و همرزمان مجدداً محول کنیم. اما آشکار شد که آنان قصد دارند اتحادیۀ میهنی کردستان را پس از کنگرۀ پنجم دچار انشقاق و انشعاب داخلی کنند و حزب را به ملک شخص یک تن تبدیل کنند.

همرزمان! آن چه هم‌اکنون در درون اتحادیۀ میهنی و در اقلیم کردستان می‌گذرد، پسران مام جلال مسئول آن هستند. اما اکنون که خود شاهد هستید، وجدانتان را قاضی کنید و بنگرید که چه بر سر اتحادیۀ میهنی آورده‌اند. هر روز در درون اتحادیۀ میهنی، اصول دمکراسی و سیاسی نقض می‌شود. عزیزان! بنده و همرزمان که مبارزان واقعی و دلسوزان اتحادیۀ میهنی هستیم با نهایت تأسف به وضعیت کنونی اتحادیۀ میهنی می‌نگریم که بر این حزب تحمیل شده است. ما معتقدیم. اتحادیۀ میهنی، پیش آن که حزب شخص یا خانواده‌ای باشد، حزب شهیدان، خانوادۀ شهیدان و تمامی مردم کردستان است. اتحادیۀ میهنی حتی پیش از آن که حزب باشد، اندیشه متعالی مبارزه برای حقوق و آزادی مردم کردستان است. اما بسیار متأسف هستیم که اکنون از اهداف متعالی تهی شده و گروهی مشخص، اهداف آن را منحرف کرده‌اند و اتحادیۀ میهنی را از یک حزب اثرگذار به مؤسسه‌ای برای تأمین اهداف و منافع اقلیتی منفعت طلب تبدیل کرده‌اند.

ما صحنۀ سیاسی را ترک نخواهیم کرد تا دستیابی به اهداف اصلی خودمان به تلاش سیاسی ادامه خواهیم داد. ما حامل شاهراه ملت و اتحادیۀ میهنی و حفظ آزادی و دمکراسی خواهیم بود.  می‌خواهم از تمامی همرزمانی که در مدت این دو سال تحمل داشته‌اند تشکر کنم. کسانی که نقض آیین نامه داخلی اتحادیۀ میهنی را نپذیرفتند و علیه عمل و رفتار ناحقی که رخ داد موضع گرفتند و در قبال پست و مقام و امتیاز تسلیم نشدند. از خانوادۀ شهدا، مبارزان، فرماندهان و مردمان قهرمان و اعضای نیروهای امنیتی تشکر می‌کنم که همیشه داوطلبانه آماده بودند از ما حمایت کنند. همچنین شایسته است از همین تریبون، از ملا بختیار و دوستانش در شورای عالی مصالح اتحادیۀ میهنی کردستان تشکر کنم که دلسوزانه نگران اتحادیۀ میهنی هستند و در راستای مسئولیت تاریخی خود در برابر تهدیدها سکوت نکردند و دیدگاه خود را دربارۀ شکستهای اتحادیۀ میهنی پس از انجام کنگرۀ نمایشی، به دلیل عملکرد گروه کنونی اتحادیۀ میهنی اعلام کردند و موضع‌گیری کردند. از این پس ما صاحب عقاید و تصمیمات خود خواهیم بود و بر پایۀ پرنسیپهای غیرقابل تغییرمان که شامل آزادی، دمکراسی و حق تعیین سرنوشت  و عدالت است به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهیم داد. ما خواهان آن نبودیم که به چنین روزی برسیم و اتحادیۀ میهنی را در چنین وضعیتی ببینیم. اما مسئولیت کار ما در خارج از اتحادیۀ میهنی پس از کنگرۀ پنجم بر عهدۀ کسانی خواهد بود که در مدت دو سال گذشته به جای ترمیم و اصلاح درون حزب و  کار مشترک مشغول ساکت کردن و زدن سایۀ ما بودند. کسانی که اتحادیۀ میهنی را به وضعیت کنونی دچار کردند، مسئول انشعاب و جدایی ما از اتحادیۀ میهنی هستند. تاریخ گواهی خواهد داد و ثابت خواهد کرد که چه کسی چنین وضعیتی را آفرید. آنان باید مسئولیت هرگونه شکست و نابودی درون حزب را در آینده بپذیرند. کسانی که در کنگره نیز مشارکت کرده‌اند باید آگاه باشند که بخشی از فرایند تضیعف اتحادیۀ میهنی هستند و آنان ابزاری برای تضیعف حزب خواهند بود و مسئولیتی عمل ناپسند تاریخی بر عهدۀ آنان خواهد بود.

به شما اطمنیان می‌دهم که اتحادیۀ میهنی کردستان در هیأتی نوین و مدرن، بار دیگر به میدان باز خواهد گشت. حزبی که اکنون تلاش می‌شود تا نام و نشانش با تکیه بر فشار و نیروی نظامی حفظ شود. اما در واقع، اتحادیۀ میهنی در مقام یک اندیشه و فلسفه، هنوز زنده است و به زودی بار دیگر شکوفه خواهد کرد و قد خواهد کشید و مشعلی که در آغاز مبارزات نو افروخته شده بود زمانی که تاریکی شب را روشن ساخت، همرزمانتان به همان راه ادامه خواهند داد.

مبارزان دلسوز! قصد دارم به شما اعلام کنم که به عنوان گام نخست، در انتخابات آتی پارلمان کردستان مشارکت خواهیم کرد و لیستی مورد پسند ملتمان اعلام خواهیم کرد. لیستی که تمامی صداهای دلیر، مبارز و ناراضی مردمان کردستان را در درون و خارج اتحادیۀ میهنی در خود بگنجاند. هدف این لیست، رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران کنونی است که هم‌میهنانمان در آن گرفتار شده‌اند. لیست ما لیست تمامی کسانی خواهد بود که خواهان تغییر واقعی در نظام حکمرانی اقلیم کردستان هستند. صدای تمامی کسانی خواهد بود که تشنۀ معیشتی بهتر، آزادی و عدالت اجتماعی هستند. صدای کسانی است که شیدای قانون هستند و با اندیشه و دیدگاهی نو، یکصدا خواهیم شد و تجربۀ تازه‌ای از دمکراسی نشان خواهیم داد. ما در چارچوب دلسوزیمان برای هم‌میهنان و بهبود معیشت و بازگرداندن زندگی عزتمندانه برای افراد جامعه این مسئولیت سنگین را می‌پذیریم و تمام توان خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت.

در پایان این پیام قصد دارم به اوضاع نامناسب و تهدیدهای احتمالی بر علیه اقلیم کردستان اشاره کنم. با تأسف فراوان، اوضاع مردم کردستان و کارمندان در نهایت بحران قرار دارد. جوانانمان به تمامی از دستیابی به زندگی آرام و شایسته خود ناامید شده‌اند و افق روشنی در اقلیم کردستان ندارند. بنده معتقدم که علاوه بر سهم دیگر احزاب کردستانی، اتحادیۀ میهنی کردستان نیز سهم اصلی مسئولیت اوضاع نامطلوب کنونی را بر عهده خواهد داشت. اوضاع کنونی معلول اعمال کسانی است که به صورت یکجانبه و فردگرایانه در درون حزب، تصمیم می‌گیرند و هیچ جهانبینی‌ای برای سیاست ندارند. به همین دلیل یکی از رسالتهای دارای اولویت ما، اصلاح اعمال اشتباه گذشته خواهد بود. ما در راستای همگرایی جریانهای کردی و کار مشترک با تمامی احزاب کردستانی خواهد بود تا اقلیممان را از بحران کنونی رهایی بخشیم و رفاه و معیشت یکسانی برای هم‌میهنانمان تأمین کنیم.  سیاست نادرست احزاب و حکومت کنونی وضعیتی را خلق کرده است که روحیۀ میهن دوستی مردم کردستان و جوانانمان تضعیف شود. ما آن مشعلی خواهیم بود که چنین روحیه‌ای را تجدید خواهد کرد. در هیمن راستا از جوانان خونگرممان می‌خواهم که از زاخو تا خانقین دست در دست ما نهند و از طرح گستردۀ میهنی ما حمایت کنند تا خودشان و اقلیممان را از این وضعیت فلاکت‌بار رهایی بخشیم و از رهگذر ما امید را به ملتمان بازگردانی.

شاد و سرافراز و پیروز باشید.

کد خبر 2761258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha