مسرور بارزانی: خودمدیریتی کردهای سوریە از پ.ک.ک، فاصلە بگیرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان، تاکید کرد کە مهم است خودمدیریتی مناطق کردنشین سوریە، برای کاهش حساسیت ترکیه، از پ.ک.ک، دور شود.

بە گزارش کردپرس، مسرور بارزانی طی اظهاراتی در اجلاس صلح و امنیت خاورمیانە در دانشگاه آمریکایی دهوک، در خصوص وضعیت سوریە و بە ویژە کردهای این کشور، اشارە کرد کە اگر وضعیت در سوریە بهبود یابد وی آمادە است برای کمک بە تحقق صلح و ثبات در منطقە بە این کشور سفر کند.

نخست وزیر اقلیم کردستان افزود کە لازم است خودمدیریتی حاکم بر مناطق کردنشین سوریە، برای زدودن حساسیت های ترکیه، از پ.ک.ک، دور شود.

وی با اشارە بە اینکە سیستم کنونی حاکم بر کردستان سوریە، در امتداد پ.ک.ک است، گفت کە دور شدن این سیستم از پ.ک.ک، بە دیگر کردها نیز کمک می کند، زیرا همه کردهای سوریە بە پ.ک.ک، نزدیک نیستند.

بارزانی دربارە دلایل عدم بازگشت کردهای آوارە سوری کە پس از 2019 بە اقلیم کردستان پناه آوردە و در اردوگاه های آوارگان اسکان دادە شدە اند گفت کە عامل آوارە شدن آنان داعش بود، اما اکنون بە دلیل نزدیکی میان سیستم حاکم بر محل سکونت آنان بە پ.ک.ک و استثمارگری این سیستم حاضر بە بازگشت نیستند و از سوی دیگر اطمینانی به آیندە خود در کردستان سوریە ندارند.

نخست وزیر اقلیم کردستان دربارە دلایل احتمال حملە ترکیه بە کردهای سوریە گفت کە اقلیم از لشکرکشی بیشتر و اشغالگری در هیچ جای منطقە حمایت نمی کند و باید راه حل هایی میان همه نیروها از جملە میان سوریە و ترکیه و یا مناطق کردنشین سوریە با ترکیه وجود داشتە باشد و اقلیم از گفتگوهای اساسی و مثبت میان همه طرف ها حمایت می کند و بە فراموشی سپردن مشکلات هرگز راه حلی برای آن ها نیست.

وی مذاکرات کردی- کردی را بهترین راه حل برای وضعیت کردهای سوریە دانست

همچنین دربارە پناهجویان اقلیم کردستان و روند مهاجرت جوانان و شهروندان از اقلیم، گفت کە آنان هیچ اجباری برای ترک اقلیم و اقدام بە مهاجرت نداشتە و همگی کاملا آزادانە و قانونی از اقلیم خارج شدە و تصمیم بە مهاجرت گرفتە اند و همکاری های لازم با پناهجویانی کە قصد بازگشت بە اقلیم را داشتە باشند، انجام می گیرد.

کد خبر 21440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha