انتشار:  دوشنبه 3 تیر 1398  ::  11:49

سرویس سوریه

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک 《فرات》 در گفت‌وگو با کُردپرس عنوان کرد؛

نتایج نظرسنجی کارنامه خودمدیریتی شمال سوریه را ارائه کرد

سرویس ایران-رییس مرکز تحقیقات استراتژیک فرات گفت:هر سال مرکز استراتژیک فرات در خصوص کارنامه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اقدام‌ به نظرسنجی می‌کند.

 

«سلیمان الیاس»رییس مرکز تحقیقات استراتژیک فرات در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به تازه‌ترین نتایج نظرسنجی از موضوعات اقتصادی،سیاسی،خدماتی  در خصوص مدیریت حاکمیت شمال و شرق سوریه در این مناطق،گفت:مرکز فرات هر سال سه کارت نظرسنجی در شمال و شرق سوریه بین شهروندان پخش می‌کند. در فروردین ماه امسال کارت‌ها توزیع شد و در اردیبهشت ماه کارت‌ها جمع‌اوری گردید.

وی افزود:نظرسنجی این دوره با ۱۴ سوال در خصوص اقدامات و کارنامه خودمدیریتی انجام شد که نتایج آن با بیانیه رسمی مرکز تحقیقات استراتزیک فرات منتشر گردید.

دکتر سلیمان الیاس درباره برخی نتایج این نظرسنجی که در ۱۲ شهر و منطقه نواحی شمال و شرق سوریه انجام شده بود،توضیح داد:در یکی از بخش‌ها سوال شده بود که شما چه تفاوتی میان خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با دولت مرکزی قبل از سال ۲۰۱۱ می‌بینید:60 درصد از جوابدهندگان اقدامات خودمدیریتی را مناسبتر دانستند،5.7 درصد اقدامات دولت مرکزی را مناسبتر دانستند.17.1 درصد تفاوتی بین دو گروه ندانستند.17 درصد هم به نمی‌دانم رای داده‌اند و 10 درصد هم به سوال جوابی نداده‌اند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک فرات گفت شهروندان به این سوال که آیا خودمدیریتی می‌تواند همه ساختارهای قومی و مذهبی را نمایندگی کند،اینگونه پاسخ دادند:56.1 درصد نظرشان بله،30.6 درصد جوابشان"نسبتا"،8.6 درصد جوابشان خیر، 4 درصد جواب نمی‌دانم و 5 درصد هم به این سوال جوابی ندادند.

سلیمان الیاس نتایج نظرسنجی در خصوص این پرسش که نظرتان درباره کارکرد نهادها و سازمان‌های وابسته به خودمدیریتی چیست را اینگونه تشریح کرد:35.4 درصد جواب مناسب دادند،47 درصد معتقد به اصلاحات بوده‌اند،11.8 معتقد به تغییرات ریشه‌ای بودند،4.8 به پرسش پاسخ نمی‌دانم و یک‌درصد هم پاسخ نداده‌اند.

دکتر الیاس نتایج پاسخ به این‌ سوال نظرسنجی که آیا شما با انتخاب مقامات خودمدیریتی بدون انتخابات موافقید،گفت:63.7 جواب ندادند.13.4 درصد پاسخ بله،16.3 به اقدام‌ موقت پاسخ دادند،5.5 هم به نمی‌دانم و1.1 درصد هم پاسخی ندادند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک فرات افزود:در پاسخ به عملکرد نیروهای امنیت 71.4 عملکرد آن‌ها را قابل قبول،12.6 درصد غیرقابل قبول،14.7 نمی‌دانم و 1.4 به پرسش پاسخی نداده‌اند.

او همچنین درباره وضعیت استقلال دادگاه‌ها در خودمدیریتی نتایج نظرسنجی را اینگونه شرح داد:34.6 درصد معتقدند دادگاه‌ها مستقل هستند،25.2  معتقد به عدم استقلال دادگاه‌ها،38.8 درصد نمی‌دانم و 1.8 درصد جوابی به پرسش نداده‌اند.

سلیمان‌ الیاس درباره آزادی رسانه در خودمدیرتی شمال و شرق سوریه نتایج را اینگونه توضیح داد:37.2درصد معتقدند رسانه‌ها آزادند،37.1معتقدند تا اندازه‌ای آزادند،9.1 درصد معتقدند آزاد نیست،13.7 درصد به نمی‌دانم و 2.9 درصد پاسخی نداده‌اند.