انتشار:  دوشنبه 26 فروردین 1398  ::  13:14   

کُردپرس گزارش می دهد؛

کار نیست!

سرویس ایران-مشکل امروز اشتغال، علاوه بر کمبود کار ،افزایش روزافزون‌ مشاغل غیر رسمی و شغل های کاذب از قبیل دستفروشی است که منجر به از بین‌ رفتن اشتغال پایدار و مولد می شود.

به گزارش کُردپرس،اشتغال یک میلیون اتباع بیگانه و بیش از یک میلیون بازنشسته در کلان شهرهای کشور نشانه دسترسی مطلق به بازار کار است و افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب در پایتخت نیز نشانه دسترسی آسان و مطلق به کار  است بنابراین لازم است،در پایتخت تنها به فارغ التحصیلان بیمه بیکاری پرداخت شود.

شناخت بازار کار و مسئله بیمه
امروزه در کشور در برخی موارد تکدی گری و مشاغل غیررسمی به هم آمیخته و مخلوط شده و نمی توان تکدی گری را از مشاغل غیررسمی تمایز داد زیرا افراد کالا به مشتریان عرضه می کنند اما دو تا سه برابر قیمت آن پول اخذ می کنند بنابراین این موارد خط مرزهای نابسمانی بازار کار است.مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی تامین اجتماعی در گفت وگویی اعلام کرده بود که پرداخت حق بیمه همه اقشار مردم در توان دولت نیست و همچنین وجود 10 میلیون کارگر مشاغل غیررسمی بدون آتیه و بازنشستگی در کشور، وجود دارد. چنین اظهاراتی از سوی یک مقام مسئول جای تعجب دارد؛ چرا که مسئولان باید به قانون مسلط باشند و سپس چنین ادعایی را مطرح کنند زیرا بر اساس اصل 29 قانون اساسی و همچنین بیمه تامین اجتماعی مصوب سال 1354 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی و دولت موظف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای تمامی افراد تامین کند.در واقع اجرای این بند ضامنی برای تامین آسایش و رفاه مردم است که نسبت به آن بی توجهی شده و حتی برخی مسئولان این حق را انکار و قانون را نادیده می گیرند.بیمه اجباری وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی بوده و پراخت حق بیمه تمامی مردم تکلیف قانونی دولت است و باید به آن عمل کند.در واقع تمامی کارگران تحت هر عنوانی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. کارگرانی که زیر نظر کارفرما فعالیت می کنند بیمه آنها اجباری است و آنهایی که کارفرما ندارند و در کارگاه ها مشغول هستند نیز کارگر تلقی شده و باید بیمه شوند.
مشاغل غیررسمی و تلاطم در بازار کار
مشاغل غیررسمی به دلیل سیاست های ناشی از بازرگانی غلط و اشتباه و افزایش نقش دلالان و واسطه ها در حال افزایش است.هر چند در گذشته یارانه به مردم تخصیص پیدا نمی کرد و از سویی کمکی از طریق سازمان های مردم نهاد و بنگاه های خیریه به مردم نمی شد اما  در حال حاضر علیرغم پرداخت یارانه و کمک های مردمی تکدی گری و مشاغل غیررسمی در کشور در حال افزایش است البته گسترش آسیب ها به دلیل پرداخت یا عدم پرداخت نیست بلکه اگر این مساله در کشور برای برخی باب شود که بدون کار می توانند مزد به دست بیاورند به دنبال آسان ترین راه برای به دست آوردن پول می گردند. افراد شاغل باید دارای حرمت و سودجویان و فرصت طلبانی که به دنبال تامین درآمد از مسیرهای غیرقانونی هستند باید مورد بررسی گیرند و رسانه های جمعی برای آگاهی مردم باید فرهنگ سازی مناسبی را در دستور کار دهند.مشاغل غیررسمی واسطه گری و دلالی محسوب می شوند. این مشاغل در واقع نوعی تکرار کار و کار کاذب است و در زمره اشتغال تام قرار نمی گیرند شناسنامه و کارفرمای مشخصی نداشته و از نظارت کافی در بازار کار برخوردار نیست.
رابطه مشاغل غیر رسمی و اشتغال تام
هر میزان که مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی افزایش یابد از میزان اشتغال تام کاسته می شود. واسطه گری و دستفروشی از عواملی است که باعث توسعه اشتغال کاذب، کاهش اشتغال تام و در نهایت بهره وری عام در جامعه می شود.در واقع تلاش دولت برای تسلط بر بازار کار منجر به افزایش مشاغل غیررسمی شده است.البته این فرضیه که دسترسی به کار در تهران وجود ندارد قابل دفاع نیست اما در شهرهای کوچک شدیدترین ضرایب بیکاری وجود دارد و در روستاها نیز اشتغال وجود دارد اما موقت است.
اشتغال و اتباع بیگانه در کشور
فعالیت یک میلیون اتباع بیگانه و بیش از یک میلیون بازنشسته در کلان شهرهای کشور نشانه دسترسی مطلق به بازار کار است.
علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری در مجلس با یادآوری اینکه فعالیت یک میلیون اتباع بیگانه و بیش از یک میلیون بازنشسته در کلان شهرهای کشور نشانه دسترسی مطلق به بازار کار است، تصریح کرد: افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب در پایتخت نیز نشانه دسترسی آسان و مطلق به کار است بنابراین در پایتخت بجز فارغ التحصیلان نباید به فردی بیمه بیکاری تعلق بگیرد.
در حقیقت معضل اصلی امروز کشور علاوه بر کمبود کار ،افزایش روزافزون‌مشاغل غیر رسمی و کارهای کاذب از قبیل دستفروشی است که منجر به از بین‌ رفتن اشتغال تام می شود.